ЕМПІРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕАТИВНОСТІ У ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Автор(и)

 • Євген Заїка
 • Ігор Зуєв
 • Тетяна Зімовіна
 • Микола Саврасов

Ключові слова:

шкільний вік, креатнвність, розвивальне навчання, репрезентативні системи, емоційно-мотиваційна сфера, ігровий тренінг пізнавальних процесів

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень розвитку креативності учнів початкового, середнього і старшого шкільного віку, що проведені на базі факультету психології ХНУ імені В.Н. Каразіна. Описано такі характеристики креативності, як її зв’язок зі способами навчання, із репрезентативними системами й із емоційно-мотиваційною сферою особистості, а також окреслені процедури і можливості розвитку під час ігрового тренінгу пізнавальних процесів в учнів різних вікових категорій.

 

The results of experimental researches of the development of creativity of primary, basic and senior schoolchildren, conducted at the faculty of psychology of Kharkiv National University, have been presented. The characteristics of creativity such as its connection with ways of training, representational systems and emotion-motivational spheres of personality have been revealed, the procedures and opportunities of the development during the game training of cognitive processes of children of different ages have been outlined.

Біографії авторів

 • Євген Заїка
  кандидат психологічних наук, пр офесор кафедри загальної психології факультету психології Національного університету імені В. Каразіна, м. Харків
 • Ігор Зуєв
  андидат психологічних наук, доцент Національного університету імені В. Каразіна, м. Харків
 • Тетяна Зімовіна
  кандидат психологічних наук, викладач Національного університету імені В. Каразіна, м. Харків
 • Микола Саврасов
  кандидат психологічних наук, доцент Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

Посилання

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / Василий Васильевич Давыдов. - М.: ИНТОР, 1996 - 544 с.

Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика. / Александр Константинович Дусавицкий. - К.: Б.И., 2002. - 145 с.

Заика Е.В. Упражнения по развитию мышления, воображения и памяти школьников / Евгений Валентинович Заика. - Харьков: ХГУ, 1992. - 65 с.

Заїка Є.В., Зуєв І.О. Шкільне психологічне консультування: шляхи оптимізації пізнавальної діяльності учнів / Є.В. Заїка, І.О. Зуєв // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №10. - С. 1-15; №11. - С. 16-4; №12. - С. 4-11; 2009. - №1 - С. 16-31; №2 - С. 1316; №3 - С. 16-22.

Зуєв І.О. Методика діагностики репрезентативних систем в освіті / І.О. Зуєв // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2007. - Вип. 22. - С. 84-91.

Кудрявцев В.Т. Творческая природа психики человека / В.Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. 1990. - № 3. - С. 113-120.

Моляко В А. Творческая одаренность и ее влияние у детей старшего дошкольного возраста / В.А. Моляко, Е.И. Кульчицкая. - К: Знание, 1993. - 42 с.

Саврасов М.В. Психологічні особливості креа-тивності школяра / М.В. Саврасов // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2010. -Вип. 35. - С. 58-67.

Самулевич Т.Е. Єдиний контекст у розвитку творчого мислення молодших школярів у системі роз-вивального навчання / Т.Е. Самулевич // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2010. - Вип. 39-40. - С. 304-309.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 353

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.