РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

  • Теодозія Буда

Ключові слова:

регулювання зайнятості молоді, передумови забезпечення зайнятості, законодавство про зайнятість, механізм регулювання зайнятості, інститути, інституційні зміни

Анотація

Досліджено передумови і перспективи зайнятості молоді в умовах інституційних змін. Запропоновано створення сукупного механізму регулювання зайнятості молоді з метою забезпечення ефективної зайнятості населення.

Біографія автора

  • Теодозія Буда

    кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Закон України “Про зайнятість населення” // http: // zakon.rada.gov.ua.

АдамчукБ.Б, Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. - М.: Юнити, 2001. - 408 с.

Бачул І. Вирішенню проблеми зайнятості сприяєсоціальне партнерство // Праця і зарплата. - 2002. -№42. - С. 5. „

Будя Т.Й. Регулювання зайнятості молоді: Європейський досвід / Т.Й. Буда // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч.тр. - Донецк: ДонНУ, 2009. - Т.2. - С. 814-818.

Заяць Т., Кравченко В. Молодіжний сегмент ринку праці України: методологічні та методичні засади оцінки інтегрованості в національний ринок праці // Україна: аспекти праці. - 2005. - №3. - С. 3-9.

Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная политика: Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1996 - 596 с.

Кривцова М.С. Напрямки удосконалення та інституційні зміни у механізмі регулювання зайнятості молоді // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. - Вип. 19. - Одеса, ОДЕУ, 20І0. - С. 106-112.

Лібанова Е.М. Людина на ринку праці // Урядовий кур’єр. - 2004. - №74. - С. 7.

Петрова Т., Пазюк О., Пономарьова О. Методичні підходи щодо визначення стану регіональних ринків праці України // Україна: аспекти праці. - 2005. - №1.

- С. 9-16.

Завантаження

Як цитувати

Буда, Теодозія. “РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ”. Психологія і суспільство, no. 1(51), Aug. 2017, pp. 98-104, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/643.

Схожі статті

1-10 з 468

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.