САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ У ВНЗ

Автор(и)

  • Оксана Гомотюк
  • Світлана Турлюк

Ключові слова:

самостійна робота, студент, навчальний процес

Анотація

У статті розкривається сутність поняття “самостійна робота” в контексті професійної підготовки студентів навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації. Запропоновано класифікацію, окреслено функції та завдання самостійної роботи студентів як способу здійснення освітньої діяльності. Встановлено логіко-змістові зв’язки між коледжем та університетом як важлива умова продовження навчання і самоосвіти молоді.

Біографії авторів

  • Оксана Гомотюк
    доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри документознавства , інформаційної діяльності та українознавства Національного економічного університету, м. Тернопіль
  • Світлана Турлюк
    завідувачка фінансово-гуманітарного відділення Гуманітарно-педагогічного коледжу, м. Вінниця

Посилання

Гончаренко С. Методика як наука // Неперервна педагогічна освіта :теорія і практика. - 2001. - Вип. І.

- С. 86-95.

Державна національна програма “Освіта” (Україна хХі століття). - К., 1994. - 62 с.

Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. - М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, І961. - 239 с.

Козаков В.А. Самостоятельная работа студента и ее информационно-методическое обеспечение: Уч. пос.

- К.: Вища школа, 1990. - 112 с.

Кондрашова Л.В., Буряк ВК, Гапоненко Л.А. Индивидуальная работа студентов по педагогике. - Кр. Рог : КГПУ, 1995. - 155 с.

Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. - К.: Шкільний світ, 2001. - 24 с.

Організація самостійної роботи студентів / За заг. ред. В.М. Король, В.П. Мусієнко, Н.Т. Токової. - Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. - 216 с.

Пидкасистый П.И. Сущностная характеристика познавательной деятельности // Вестник высшей школы. - 1985. - №9. - С. 35-39.

Положення про організацію навчального процесу у вищихнавчальнихзакладах: Наказ Міністерства освіти України від 2 червня1993 року №161.

Завантаження

Як цитувати

Гомотюк, Оксана, and Світлана Турлюк. “САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ У ВНЗ”. Психологія і суспільство, no. 2(48), Aug. 2017, pp. 69-74, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/600.

Схожі статті

1-10 з 157

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.