ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЛАД РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: АРХІТЕКТОНІКА ПРОТИСТОЯННЯ

Михайло Лучко

Анотація


У статті розглядаються питання неприйняття економічного ладу царської Росії світоглядною системою Тараса Шевченка. Досліджується тодішній стан економіки Російської імперії та його вплив на погляди і громадянську позицію гідного сина української нації. Запрезентована наукова розвідка архітектоніки протистояння життєвого шляху і творчого доробку Тараса Шевченка із економічним устроєм тогочасної Росії. Дослідження проведено на матеріалі відомих віршів, у яких відображено його антиімперські погляди та зневага до царизму, глибока віра у майбутнє державне відродження України.

 

The article focuses on issues of opposition in Taras Shevchenko’s works to the economic system of imperial Russia. Also, the paper researches economic situation in Russian empire of the time and its impact on the views of the poet. The author presents scientific exploration in architectonics of opposition between the life and creative works of Taras Shevchenko and contemporary economic system in Russia. The research is based on the poet’s famous poems, which reflect his anti-imperial views and contempt for the tsarism.


Ключові слова


Тарас Шевченко; українство; селянство; царизм; Російська імперія; економіка; архітектоніка; протистояння; економічний розвиток; творчість; народні традиції; імперське гноблення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кант І. Критика чистого розуму / Іммануїл Кант; Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. - К.: Юніверс, 2000. - 504 с.

Остап’юк М.Я., Лучко М.Р, Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: [навч.посіб.]. - 2-е видання., виправл.і доповн. - К.:3нання, 2009. - 278 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Лановик Б.Д, Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: [підручник] / за ред. Б.Д. Лановика. - К.: Вікар, 1999. - 737 с. - (Вища освіта XXI століття).

Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. - К.: Дніпро, 2004. - 326 с.

Шевченко Т. Твори в трьох томах / Тарас Шевченко. - К.: Держ. вид-во худ. літ. Української РСР, 1963. - Том перший. Поетичні твори. - 732 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)