СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї

Юрій Івасюк

Анотація


Сім’я - це не тільки соціальний інституту, а й певний вияв морально-психологічної згуртованості людей, характерною рисою якої є міжособистісні стосунки. З цього випливає, що сім’ю можна розглядати і як соціальний інституту, і як специфічну соціальну спільноту людей чи малу соціальну групу. Якщо вивчати розвиток сім’ї в історичному аспекті, то, порівняно із сім’єю минулого, особистісно-психологічний момент відіграє значно вагомішу роль. Але, як відомо, індивідуальний розвиток людини залежить від соціуму, а особисте - це специфічний формовияв суспільного. Звідси випливає, що від характеру суспільства значною мірою залежать і сімейні стосунки, особливо міжособистісні.


Ключові слова


соціокультурна функція сім’ї; сімейний інститут; подружжя; суспільство; ціннісні орієнтації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бодрова В.В. Семья в переходный период: социальнопсихологические проблемы // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. - 1995. - №2.

Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей // Социологический журнал. - 1996. - №3-4. - С. 99-108.

Гурко Т.А. Трансформация института современной семьи // Социологические исследования. - 1995. - №10. - С. 95-99.

Зубак Ю.А. Проблемы социального развития молодежи в условиях рынка // Социологические исследования. - 2003. - №4. - С. 42-51.

Підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Урядовий кур’єр. - 2002. - 28 грудня. - С. 6.

Про становище сімей в Україні: Доповідь за підсумками 1999 року / О.М. Балакірєва та ін.; Український інститут соціальних досліджень та ін. - К., 2000.

Рубинштейн М.М. Кризис семьи как органа воспитания // Весиник Московского университета. - Сер. 18. Социология и политология. - 1997. — №3. - С. 56-64.

Тоффлер Е. Третья волна. - М.: АСЕ, 1999. - С. 341-342.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)