Взаємозв’язок ціннісно-орієнтаційної і мотиваційної сфер особистості

Автор(и)

  • Юлія Карпюк

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.169

Анотація

У статті здійснено рефлексивний аналіз особливостей співвідношення складових ціннісно-орієнтаційної і мотиваційної сфер людини. Становлення особистості як повноправного учасника і співтворця довколишньої реальності відзначається усталеною системою внутрішніх спонук – мотиваційних поривань з урахуванням суспільних вимог і персоніфікованої системи цінностей. Результатом взаємодії людини і світу є віднаходження особою синтезованого вияву вартісних пріоритетів або ж чітких орієнтирів і мотивів на шляху до власного самовдосконалення. Складна і багатогранна структура ціннісно-орієнтаційних і мотиваційних складових особистості передбачає свідомий поступ до реалізації значної кількості стратегій, принципів, критеріїв і параметрів їх дослідження. Тому доцільним вважається застосування системного підходу до пізнання ціннісних орієнтацій людини у взаємозв’язку її особистісних і суспільних настанов, що створюють мотиваційне поле її життєактивності. На основі емпіричного пошукування були виділені типи ціннісно-мотиваційного профілю респондентів: прогресивний, регресивний, імпульсивний, експресивний, тривіальний. Доведено, що ціннісні орієнтації людини формуються під впливом свідомого вибору вартісних пріоритетів і виявляються у наскрізному мотиві вчинення. Ціннісні орієнтації є засновком здійснення особистістю раціонального вибору підходів і принципів в досягненні позитивних (з оцінкових позицій самої особи) результатів своїх учинків, тоді як процес чи процедура цього вибору заснована на мотивах, що визначають інструменти (засоби, форми, механізми і способи) безпосередньої діяльності. Особистість керується у виборі стратегій власного самовдосконалення головно системою вартостей, які, трансформуючись у ціннісні орієнтації особи, продукують її мотиви-прагнення до повномірного самозреалізування за дійсних умов ситуаційного повсякдення.

Посилання

Abulhanova-Slavskaya, K. A. (1991). Strategiya zhizni [Life strategy]. - Moscow: Mysl [in Russian].

Humeniuk, O. E. (2003). Psykhologiya vplyvu. [Psychology of influence]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Karpenko, Z. S. (2009). Aksiolohichna psykholohiia osobystosti [Axiological personality psychology]. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV [in Ukrainian].

Karpiuk, U. I. (2012). Vplyv khrystyianskoi morali na tsinnisno-oriientatsiinu sferu molodshykh shkoliariv [Influence of Christian morality on the value-orientation sphere of junior pupils]. Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Maslow, A. G. (1999). Motivatsia lichnosti [Personality motivation]. Moscow: Smysl [in Russian].

Maslow, A. G. (1999). Novye rubezhi chelovecheskoj prirody [New frontiers of human nature]. Moscow: Smysl [in Russian].

Milman, V. E. (2005). Motivatsiya tvorchestva i rosta: Struktura. Diagnostika. Razvitie [Motivation of creativity and growth: Structure. Diagnostics. Development]. Moscow: Mireya i ko [in Russian].

Rubinshteyn, S. L. (2003). Bytie i soznanie. Chelovek i mir [Being and consciousness. Man and the world]. St. Petersburg: Piter [in Russian].

Sannikova, O. P. (2003). Fenomenologiya lichnosti: Izbrannyie psihologicheskie trudyi [Phenomenology of personality: Selected psychological works]. Odessa: SMIL [in Russian].

Furman, A. A. (2016). Psykhologiya osobystosti: tsinnisno-orientatsiinyi vymir. [Personality Psychology: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU, Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A., & Humenuk, O., & Trach, U. (2010). Metodolohichne obgruntuvannia kontseptsii motyvatsiinykh psykhoform [Methodological justification of the concept of motivational psychoforms]. Vitakulturnyi mlyn, 15, 13-22 [in Ukrainian].

Osgood, C. E., & Suci, G. J., & Tannenbaum, P. H. (1957). The measurement of meaning Urbana, Chicago and London: University of Illinois Press [in English].

Завантаження

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

Карпюк, Юлія. “Взаємозв’язок ціннісно-орієнтаційної і мотиваційної сфер особистості”. Психологія і суспільство, no. 2, Nov. 2021, pp. 169-76, https://doi.org/10.35774/pis2021.02.169.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають