РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ЕМПІРИЧНОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Наталія Дмитерко

Анотація


Розглядається теоретичне та емпіричне пізнання як складові рефлексивного мислення психолога-практика; обґрунтовується сутність саморефлексії та рефлексивних знань як основи такого мислення; висвітлюються особливості пізнання об’єктивної реальності через її суб’єктивну презентацію в емпіричному психокорекційному матеріалі.


Ключові слова


професійне мислення; рефлексивне мислення; теоретичне мислення; емпіричне і теоретичне пізнання; емпіричне дослідження; метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН)

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. - СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с.

Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). - М.: Педагогика, 1972. - 424 с.

Дмитерко Н.В. До питання про становлення професійного мислення психолога-практика // Актуальні проблеми психології. Том I.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: З6. наукових праць Інституту психології ім. ГС. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2004. - Вип.13. - 166 с.

Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников / Науч.-исслед. Ин-т общей и педагогической психологии АПН СССР. - М.: Педагогика, 1984. - 152 с.

Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. -Минск: Харвест, 1997. - 800 с.

Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - 840 с.

Энциклопедия глубинной психологии. Т. III. Последователи Фрейда / Пер. с нем. - М.: Когито-Центр, МГМ, 2002. - 410 с.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2004. - 679 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)