ДЖЕРЕЛА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ГАЛИЧАН

Автор(и)

  • Тетяна Гончарук (Чолач)
  • Софія Чолач

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.145

Ключові слова:

Галичина, західноукраїнські землі, культура, література, театральне мистецтво, музичне мистецтво, скульптура, живопис, шкільництво

Анотація

У статті аналізуються проблеми відродження української духовної культури, реформування національної системи освіти у другій половині XIX ст. на західноукраїнських землях. Увага зосереджується на розвої української літератури, театрального і музичного мистецтва, живопису, а також на особливостях розвитку системи освіти. У дослідженні висвітлено вплив культури та освіти на формування національної самосвідомості народних мас Г аличини.

 

The article analyzes the problems of the revival of Ukrainian spiritual culture, the reform of the national education system in the second half of the nineteenth century on the western Ukrainian lands. Attention is focused on the development of Ukrainian literature, theatrical and musical art, painting, as well as on the peculiarities of the development of the education system. The study highlights the influence of culture and education on the formation of national consciousness of the masses of Galicia.

Біографії авторів

  • Тетяна Гончарук (Чолач)
    доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль
  • Софія Чолач
    студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів

Посилання

Антонович Д Триста років українського театру: 1649-1919. - Прага: Український громадський вид. фонд, 1925. - 272 с.

Возняк М. Апологія кирилиці Дениса Зубрицького. - Львів, 1913. - 22 с. - (Відбиток із записок НТШ).

Возняк М. Галицька граматика української мови першої половини XIX ст. - Львів: НТШ, 1911. - 340 с.

Грушевський М. Наша політика. - Львів: З друкарні наук. тов. ім. Шухевича, 1911. - 120 с.

Драгоманов О. Австро-Угорські спомини. - Львів, 1892. - Ч. 5. - 124 с.

Загайкевич М. Михайло Вербицький. Сторінки життя і творчості. - Львів: Місіонер, 1998. - 145 с.

Історія української культури / за заг. ред І. Крип’я-кевича. - К.: Либідь,1994. - 656 с.

Качкан В.А. Українське народознавство в іменах. - К.: Либідь,1994. - 336 с.

Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. - Львів: Наук. тов. ім. Шевченка; Українознавча біб-ка НТШ, 2000. - Число 15. -285 с.

Корній Л. Історія української музики. Частина третя XIX ст.: [підручник]. - К.-Нью-Иорк: Вид. М.П. Коць, 2001. - 480 с.

Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. - Львів: Астериск, 1993. - 219 с.

Свєнціцький І. Дещо про науку, літературу і мистецтво Галицької України за останніх 40 літ. -Львів: З друкар. вид. спілки “Діло”, 1927. - 7 с.

Свєнціцький І. Про музеї та музейництво (Нариси і замітки). - Львів: З друк. “Діло”, 1920. - 79 с.

СемчишинМ. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - К.: АТ “Друга рука”; МП “Фенікс”, 1993. - 550 с.

Стахів М. Західна Україна та політика Польщі, Pосії і Заходу (1772-1918) / Український Pобітничий Союз. Національно-освітня б-ка. - Скрентак,1958. -Т.1. - 208 с; Т.2. - 224 с.

Студинський К. До історії взаємин Галичини з Україною. - Львів, 1906. -34 с.

Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772-1939рр). - Івано-Франківськ, 1994. - 143 с.

Ступарик Б.М., Моцюк В.Д. Ідея національної школи та національного виховання у педагогічний думці Галичини (1772-1939 рр). - Коломия, 1995. -173 с.

Томашівський С. Народні рухи в Галицькій руси - 1848 рік. - Львів: НТШ, 1898. - 138 с.

Українська культура. Зб. лекцій за ред. проф. Дмитра Антоновича. - Подєбради: Український Технічно-господарський Інститут позаочного навчання в Подєбрадах (Чехія), 1940. - 334 с.

Франко І.Я. Чого хоче Галицька робітницька громада?// Зібрання творів у 50 т. - К.: Наукова думка, 1986. - Т.45. - С. 151-164.

Франко І.Я. Що нас єднає і що нас розділяє? //Зібрання творів у 50 т. - К.: Наукова думка, 1984. - Т. 44. - Кн. 1. - С. 15-18.

Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. - Львів: Накладом фонду “Учітеся брати мої”, 1934. - 4.11(1). - 253 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 80

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.