ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • Ольга Шаюк

Ключові слова:

особистість, толерантність, інтолерантність, емоційна стійкість, урівноваженість, психологічна спрямованість, емпатійність, витримка, самовладання, самоконтроль, емоційно-вольовий компонент

Анотація

У статті відстежена розвиткова ефективність формувального впливу експериментальних умов на поком-понентне становлення професійної толерантності як інтегральної особистісної риси майбутніх економістів, а також підтверджена результативність останньої під час практичного зреалізування. Доведено, що зазначені формувально-психологічні впливи сприяють позитивній динаміці зростання низки показників толерантності, а саме емоційної стійкості, врівноваженості, психологічної спрямованості та емпатійності, а відтак оптимізують формування ії емоційно-вольового компонента.

 

The article reveals efficiency of the formation effects of experimental conditions on component development of professional tolerance as an integral part of personality feature of future economists. It has been proved that the suggested system is efficient in the educational surrounding. It is also shown that these forming and psychological effects contribute to positive dynamics of rise of these indicators of tolerance, namely, emotional stability, balance, psychological focus and empathy, and thus optimize the formation of their emotional and volitional tolerance component.

Біографія автора

  • Ольга Шаюк
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Фурман А.В. Ґенеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект) / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №1. - С. 6-20.

Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / Карен Хорни; пер. с англ. В.В. Старовойтовой. - М.: Айрис-Пресс, 2004. - 464 с.

Шаюк О.Я. Емоційно-вольовий компонент толерантності / О.Я. Шаюк // Освіта і управління / гол. ред. Микола Дробноход. - 2011. - Том 14. - С. 104-110.

Шаюк О.Я. Особливості психологічної структури толерантності майбутніх економістів / О.Я. Шаюк // Психологія і суспільство / гол. ред. А.В. Фурман. - 2011.

- № 3. - С. 28-65.

Шаюк О.Я. Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів :

дис. на здобуття вчен. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Ольга Ярославівна Шаюк. - Хмельницький, 2012. - 215 с.

Завантаження

Як цитувати

Шаюк, Ольга. “ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ”. Психологія і суспільство, no. 3(53), Aug. 2017, pp. 126-30, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/676.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 230

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.