СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Людмила Мотохнюк Національна академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

Ключові слова:

особистість, професійна діяльність, інженер-прикордонник, психологічна готовність, професійно важливі риси

Анотація

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публікацій засвідчив, що проблема психологічної готовності особистості до професійної діяльності розглядається науковцями досить неоднозначно. А психологічній готовності до профдіяльності саме курсантів-прикордонників інженерного напрямку уваги майже не приділяв ніхто із науковців. Окремі аспекти її формування у курсантів подані в роботах Л.В. Боровик [ 1 ], В.П. Булатова [ 2 ], а деякі питання інженерної діяльності особистості висвітлені у публікаціях В.Ф. Венда [ 3 ], Д.А. Ошаніна [ 9, В.А. Ядова [ 11], С.А. Кугеля та І.П. Яковлєва [12].

Біографія автора

  • Людмила Мотохнюк, Національна академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

    викладач Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

Посилання

Боровик Л. В. Розвиток пізнавальної самостійності курсантів-прикордонників з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей: Дис...канд. психол. наук: 19.00.07 / Національна академія ПСУ. - Хмельницький, 2000. - І98 с.

Булатов В. П. , Шаповалов В.А. Наука и инженерная деятельность. - Л.: Лениниздат, 1987. - 111 с.

Венда В. Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации. - Изд. второе, пере раб. и доп. - М.: Машиностроение, 1982. -323 с.

Гранцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию . - М.: Просвещение, 1983. - 143 с.

Деркач А. А., Исаев А. А. Педагогическое мастерство тренера. -М.: Физкультура и спорт, 1981. - 375 с .

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. - Минск: Изд-во БГУ, 1975. - 173 с.

Кучеренко С. М. Визначення психологічної готовності особистості до професійної діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Університет внутрішніх справ. - Харків, 2000. - 17с.

Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования / Под ред. Б. А. Смирновой. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. - 377 с.

Ошанин Д. А. Концепция оперативности в инженерной и общей психологии. - М.: Наука, 1977. - С. 131-145.

Платонов К. К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986. - 225 с.

Социально-психологический портрет инженера / Под ред. В. А. Ядова. - М.: Мысль, 1977. - 231 с.

Социальные аспекты интенсификации труда и подготовки инженеров / Под ред. С. А. Кугеля, И. П. Яковлева. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. -216 с.

Завантаження

Як цитувати

Мотохнюк, Людмила. “СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 3(25), June 2017, pp. 114-9, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/266.

Схожі статті

1-10 з 333

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.