ВЕРБАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НЕСЕННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Іванна Горбач-Кудря

Ключові слова:

вербально-мовленнєва діяльність, психологічна готовність до несення вартової служби у Збройних Силах України, миттєвий опис комунікатора

Анотація

У статті розглядається вербально-мовленнєва діяльність як один із критеріїв оцінювання психологічної готовності військовослужбовців до виконання обов’язків чатового у Збройних Силах України. Проаналізовано емпіричні результати досліджуваного явища та запропоновано напрямки психокорекційної роботи з військовослужбовцями першого року служби, які виконують обов’язки чатового.

Біографія автора

  • Іванна Горбач-Кудря
    головний експерт Державного експертно-криміналістичного центру МВС України, майор міліції, м. Київ

Посилання

Дьяченко М. И, Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. - Минск: Белорус. гос. ун-т, 1976. - 175 с.

Небылицин В. Д. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1990. - 408 с.

Столяренко А. М. Психология боевого дежурства и корабельной вахты. - М., Воениздат, 1972. - 176 с.

Платонов І. В. Динаміка психологічної готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльності: Дис... канд. психол. наук: 20.02.02. -Хмельницький, 2001. - 201 с.

Томчук М. І. Соціально-психологічні проблеми готовності учнів до служби в Збройних Силах України: Дис... докт. психол. наук: 19.00.07. - К., 1996. - 420 с.

Осипов В. Б., Вернодубов М. П. Управление адаптацией молодёжи и военнослужащих к службе в армии. - Одесса: Управление воспитательной работы Одесского военного округа, 1995. - 208 с.

Калениченко Р. А. Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони: Дис... канд. психол. наук: 19.00.05. - К., 2004. - 261 с.

Грибенюк Г. С. Мотиваційна готовність курсантів і слухачів вищого військового учбового закладу до професійної діяльності (на прикладі спеціалістів пожежної безпеки МВС України): Дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / Київський військовий гуманітарний ін-т. - К., 1997. - 190 с.

Варій М. И. Морально-психологічний стан військ. -

Львів: Державний університет “Львівська політехніка”,

- 159 с.

Варій М. И. Основи морально-психологічного забезпечення бойової підготовки та бойової діяльності військ. -Львів: Державний університет “Львівська політехніка”, 1997. - 65 с.

Большакова А. Н. Фрустрационная толерантность как составляющая психологической готовности пожарных к профессиональной деятельности в экстремальных условиях: Дисс... канд. психол. наук: 19.00.09 - Харьков, 2000. - 191 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Смысл; Академия, 2004. - 352 с.

Леонтьев А. А. Психология общения. - М.: Смысл,

- 365 с.

Андреева Г. М., ЯноушекЯ. Общение и оптимизация совместной деятельности. - М.: МГУ, 1987. - 304 с.

Бех І. Д. Від волі до особистості. - К.: Україна-Віта, 1995. - 202 с.

Роджерс Карл Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М.: Прогресс, Универс, 1994. - 480 с.

Леонтьев А. Н. Генезис человеческой речи и мышления // Леонтьев А. Н. Становление психологии деятельности: Ранние работы. - М.: Смысл, 2003. - С. 278-288.

Гриндер Д., Бендлер Р. Структура магии. - Одесса: Альян, 2001. - 452 с.

Завантаження

Як цитувати

Горбач-Кудря, Іванна. “ВЕРБАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НЕСЕННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ”. Психологія і суспільство, no. 2(36), Aug. 2017, pp. 116-21, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/405.

Схожі статті

1-10 з 945

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.