ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • Наталія Михальченко

Ключові слова:

особистість молодшого школяра, самосвідомість, рефлексія, патріотична рефлексія, патріотична самосвідомість, психокорекція

Анотація

У дітей молодшого шкільного віку виникає усвідомлення власних дій,психічних станів. Спрямування їхньої навчальної діяльності вимагає від них систематичного обґрунтування правильності своїх висловлювань і дій. Багато прийомів останнього демонструє вчитель. Потреба розрізняти зразки суджень і самостійні спроби у їх побудові сприяють формуванню в учнів-початківців уміння ніби збоку розглядати й оцінювати власні висловлювання і діяння. Це вміння є основою рефлексії - осмислення своїх суджень і вчинків з погляду їх відповідності задуму та умовам діяльності; самоаналіз [ 9, с. 174]. Показником її наявності слугує здатність бачити особливості власних дій, робити їх предметом аналізу, порівнювати з учинковими актами інших людей. Молодший школяр починає орієнтуватися на загальнокультурні взірці, якими він оволодів

Біографія автора

  • Наталія Михальченко
    аспірантка кафедри експериментальної та диференціальної психології Національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Посилання

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрип-ченко та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

Кутішенко В.П. Вікова і педагогічна психологія (курс лекцій): Навч. посіб. - К.: Центр навч. літер., 2005. - 128 с.

Михальченко Н.В. Розвиток патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці // Вісник Одеського національного університету. -2003. - Т. 8, вип.10: Психологія. - С. 80-84.

Михальченко Н. Психологічні умови формування патріотичної рефлексії молодшого школяра в сім’ї // Психологія і суспільство. -2005. - №1. - С. 69-76.

Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Че-пелєва та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 536 с.

Островська К.О. Взаємозалежність самооцінки та ціннісних орієнтацій молодших школярів // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії і практики. - К.; Запоріжжя; Одеса, 2002. - Вип. 15. - С. 117-123.

Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2000. - 558 с.

Савицька О.В. Умови та діагностика розвитку рефлексії в підлітковому віці // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. - Вип. 2. - С. 96-103.

Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 360 с.

Шугай М.А. Критерії рівня сформованості національної самосвідомості особистості: Наукові записки. - Острог: Видавничий комплекс Острозької академії, 2002. - 159 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.