ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

 • Георгій Ложкін Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ
 • Наталія Глуханюк Уральський державний професійно-педагогічного університет, м. Єкатеринбурґ, Російська Федерація.
 • Наталія Волянюк Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ.

Ключові слова:

суб’єкт, діяльність, активність, розвиток

Анотація

Встановлено, що основним критерієм оцінки рівня професійного розвитку людини як суб’єкта діяльності є її здатність і внутрішнє прагнення до вияву довільно усвідомленої активності.

Біографії авторів

 • Георгій Ложкін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ
  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ
 • Наталія Глуханюк, Уральський державний професійно-педагогічного університет, м. Єкатеринбурґ, Російська Федерація.
  доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри теоретичної та експериментальної психології Уральського державного професійно-педагогічного університету, м. Єкатеринбурґ, Російська Федерація
 • Наталія Волянюк, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ.
  кандидат наук з фізичного виховання, доцент, докторантка кафедри психології і педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Типологический подход в личности профессионала // Психологические исследования проблемы формирования личности профессионала / Под ред. В.А. Бодрова. - М.: Наука, 1991. - 234 с.

Брушлинский A.B. Субъект: мышление, учение, воображение. - М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО “Модэк”, 1996. - 392 с.

Волкова Е.Н. Субъектность как интегративное свойство личности педагога: Дисс. ... канд. психол. наук. - М., 1991. - 46 с.

Глуханюк Н.С. Психология профессионализации педагога. - Екатеринбург: Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 2000. - 219 с.

ЛеонтьевА.Н. Деятельность и личность // Психология личности: Хрестоматия. -Т.2. - Самара: “БАХРАХ”, 1999. - С. 165-196.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - С. 12-18.

Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности // Вопросы психологии. - 1996. - №1. - С. 32-44.

Петровский В.А. Феномен субъект-ности в психологии личности: Автореф. . докт. психол. наук. - М, 1993. - 43 с.

Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения: Учеб.-метод. пособие. - М.-Во-ронеж: Изд. МПСИ, 2002. - 400 с.

Гатенко В. О. Суб ’ єкт психічної активності в онтогенезі: Автореф. дис. ... докт. психол. наук. - Київ, 1997. - 44 с.

Рубинштейн С.Л. Избр. философско-психологические труды. - М.: Наука, 1997. - 580 с.

Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории Л.С. Выготского). - М.: ИП РАО, 1994. - 334 с.

Якиманская И.С. Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников // Вопросы психологии. - 1994. - № 2. - С. 46-49.

Завантаження

Як цитувати

Ложкін, Георгій, et al. “ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 2(12), May 2017, pp. 97-103, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/109.

Схожі статті

1-10 з 249

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.