СУТНІСНЕ ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Олена Шмерко

Анотація


У статті розкрито наступність процедур експериментального дослідження професійної компетентності студентів коледжів торгово-економічного профілю. Дані, що отримані під час дослідницької роботи, дають підстави висновувати про ефективність розроблених психолого-педагогічних засобів і врахованих психологічних особливостей формування професійної компетентності особистості юнаків і дівчат 15-17 років.

 

The article reveals the continuity of procedures of experimental investigation of professional competence of students of colleges of trade-economic type. Results of the research work allow us to confirm the efficiency of worked out psychology-pedagogical methods and considered psychological features of development the professional competence of personality of 15-17 years old boys and girls.


Ключові слова


студентський вік; професійне самовизначення; психологічна особливість; психологічна структура особистості; становлення професійної компетентності; констатація; тренінг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. - М.: Просвещение, 1986. - 268 с.

Бодалёв A.A. Личность и общение / A.A. Бодалёв.

- М.: Просвещение, 1983. - 364 с.

Будасси C.A. Защитные механизмы личности / C.A. Будасси. - М.: Просвещение, 1998. - 256 с.

Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи досліджень / [за ред. С.Д. Максименка, М.Й. Боришевського]. - K.: ГПАПНУ, 1999. - 102 с.

Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин.

- М.: Просвещение,1983. - 245 с.

Фурман A.B., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції: [навч. посіб.] / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. -Львів: Новий світ-2000, 2006 - 360 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)