ДУХОВНІСТЬ І ПСИХОТЕРАПІЯ У ЦІННІСНОМУ СПІВВІДНОШЕННІ

Євген Карпенко

Анотація


У статті обґрунтовано ідею трансцендентної психо-ментальної єдності людства, що уможливлює синхронізацію універсальних цінностей з особистісними смислами, збалансування свободи й необхідності. Розкрито співвідношення духовності як сукупності суб’єктно-ціннісних якостей особистості і мети персо-ногенезу із засобами (емпатія, дерефлексія, безумовна любов тощо) відомих психотерапевтичних напрямів -екзистенційно-гуманістичним, позитивним, християнсько зорієнтованим, транс персональним, а також релігійними практиками, насамперед буддистського спрямування.


Ключові слова


особистість; духовність; цінність; суб’єкт; психотерапія; смисл; сенс; мета; трансцендентна єдність; персоногенез; свобода; відповідальність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Боришевський М. Дорога до себе: Від основ суб’-єктності до вершин духовності : [монографія] / Мирослав Боришевський. - К. : Академвидав, 2010. - 416 с.

Его Святейшество Далай-Лама XIV, Ховард К. Катлер. Искусство быть счастливым. Руководство для жизни ; [пер. с англ. М. Чеботарёва]. - Львов : София, 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <Шр:// www.klex.ru/9pk

Карпенко 3. С. Аксіопсихологічна психологія особистості : [монографія] / 3. С. Карпенко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Климишин О.І. Психологія духовності особистості: християнсько-орієтований підхід / О. І. Климишин. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. - 440 с.

Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия / Альфрид Лэнгле ; [пер. с нем. А. Боковиков, С. Хальбруннер и А. Локтионова]. - М. : Генезис, 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ПезешкианН. Психосоматика и позитивная психотерапия / Носсрат Пезешкиан ; [пер. с нем.]. - М.: Медицина, 1996. - 464 с.

Психотерапевтическая энциклопедия / Под. общ. ред. Б. Д. Карвасарского. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 752 с.

Савчин MS. Духовний потенціал людини : [монографія] / Мирослав Васильович Савчин. - 2-ге вид., пер., доп. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 508 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник / Виктор Франкл ; [пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана]. - М. : Прогресс, 1990. - 368 с.

Черенщикова Д.В. Психокорекційний репертуар позитивної психології: комунікативний аспект / Д. В. Черенщикова // Актуальні проблеми практичної психології : [зб. наук. праць]. - Херсон : ПП Више-мирський В. С., 2009. - ч. ІІ. - С. 600 - 606.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)