СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ірина Набруско

Анотація


У статті аналізується феномен споживчої поведінки як особливої форми соціальної поведінки людини сучасного суспільства, зорієнтованої переважно на задоволення матеріальних потреб і на побудову відповідної стратегії життєдіяльності. Відзначено, що конкретні
форми такої поведінки тісно пов’язані із певною позицією особи у соціальній структурі, яка зумовлена як економічним ресурсом, так і соціокультурними нормами кожного суспільства. Здійснена спроба охарактеризувати тенденції споживчої поведінки на теренах повсякденного життя громадян України.


Ключові слова


суспільство; споживання; потреби; споживча поведінка; суб’єкт споживання; консьюмеризм; суспільство споживання; стиль життя; бідність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. - М.: Весь мир, 2004. - 188 с.

Верховин В.И. Экономическое поведение как предмет социологического анализа: Дисс. д-ра социол. наук. - М., 1999. - 323 с.

Ильин В.И. Быт и бытие молодежи российского мегаполиса. Социальная структурация повседневности общества потребления. - СПб: Интерсоцис, 2007. - 388 с.

Лейбенстайн X. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории потребительского спроса // Теория потребительского поведения и спроса // Вехи экономической мысли. -Вып 1. - СПб, 1993. - С. 304-325 чи http://book2001. narod.ru/Leibenstein.pdf

Норт Д. Понимание экономических изменений. -М.: ГУ-ВШЭ, 2010. - 256 с.

Стилі життя: панорама змін / За ред. М.О. Шульги.

- K.: ІС НАНУ, 2008. - 434 с.

Тарасенко В.И. Социология потребления: методологические проблемы. - K.: Наукова думка, 1993. - 164 с.

Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг/ [за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги]. - K.: Ін-т соціології НАН України, 2010. - 636 с.

Bauman Z. Consuming Life. - Cambridge: Polity Press, 2007. - 160 р.

Gabriel Y., Lang T. The Unmanageable Consumer.

- Sage Publications Ltd, 2006. - 232 р.

Leach W. Land of Desire: Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture. - N.Y.: William Leach Random House, 1993. - 428 р.

Smart B. Consumer Society: Critical Issues & Environmental Consequences. - University of Portsmouth, UK SAGE Publications Lt, 2010. - 264 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)