ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Влада Свєчаревська

Анотація


У статті з філософсько-психологічних позицій висвітлюються диференційовані засади відповідальності, що охоплюють релігійну, гносеологічну та етичну її різновиди, а також обґрунтовується зв’язок особистішої свободи, наполегливості та обов’язковості із феноменом відповідальності як вітакультурним явищем, світоглядним принципом та інтегральною особистішою рисою; обстоюється категорійний статус поняття “відповідальність”.


Ключові слова


відповідальність; особистість; свобода; наполегливість; відповідальність “перед” і “за”; принцип відповідальності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Браун С. Совершенствование души : Пер. с англ.

- К.: София, 2004. - 352 с.

Брокманн М. Теологические размышления по поводу понятия “ответственность”// Вестник гуманитарного института. - Вып. 2. - Владивосток: Издательство ДВГМА, 2001. - 204 с.

ВиндельбандВ. О свободе воли. - М.: ACT, 2000.

- 208 с.

Интернет-ресурсы: свобода или справедливость? Лучше ответственность!

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. - К.: Лібра, 2001. - 400 с.

Кузьмина Е.И. Психология свободы: теория и практика. - СПб.: Питер, 2007. - 336 с.

Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Г орностая, Т.М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320 с.

СавчинМ.В. Психологія відповідальної поведінки : Монографія. - Івано-Франківськ: Місто HB, 2008. -280 с.

Тернопільська В.І. Відповідальність особистості: гуманітарний аспект // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - № 14. - С 47-50.

Третьяченко В.В, Баранова C.B., Бочонкова Ю.О, ТеренінаЛ.В. та ін. Психологічна культура особистості в умовах глобалізації світу: Монографія/ За заг. ред. Третьяченко В.В. - Луганськ: Світлиця, 2006. - 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)