ТВОРЧІСТЬ ІГОРЯ БИЧКА У ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА АНТРОПОКУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

Євген Андрос

Анотація


І.В. Бичко - доктор філософських наук, професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - є знаковою постаттю становлення та фундування післясталінської - справжньої, критично та гуманістично зорієнтованої - української філософії другої половини XX - початку ХХІ століття. У своїй викладацькій роботі та в цілій низці ґрунтовних філософських праць ним здійснений вагомий внесок в осмислення глибин людського буття та його визначальних характеристик - свободи вибору, відповідальності, екзистенційного напруження, гуманістичних інтенцій, рефлексивної позиції особистості, її самовизначення у світі. Ним також пророблена значна робота як в осягненні загальної, так і української історико-філософської традиції. Особлива значущість І.В. Бичка полягає у плеканні високої культури філософського мислення сьогодення. Відтак як своєю філософською творчістю, так і власною викладацькою діяльністю, а також у виступах на конференціях, завжди тонко відрефлексованих і змістовно заглиблених, Ігор Валентинович зробив надзвичайний внесок не лише у ствердження високочолого філософування, а й у перебіг надзвичайно вагомих для української інтелігенції, доленосних антропо- та соціокультурних процесів в Україні за останні п’ятдесят років.


Ключові слова


свобода; відповідальність; екзистенція; гуманізм; антропокультурність; історія філософії; культура мислення; особистісний та цивілізацшнийвибори; націєтворення; громадянська позиція; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)