КОМУНІКАТИВНО-ЕМПІРИЧНИМ МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ДІЇ НА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН

Автор(и)

  • Ольга Рак

Ключові слова:

політика, свідомість, громадянин, політична, вербальна та невербальна комунікації, емпіричний метод, комунікаційний процес, інтроформа-ційна взаємодія, державотворення

Анотація

У статті аргументовано важливість комунікаційного процесу в політиці між її суб’єктами та об’єктами, а також доведена ефективність використання невер-бальної комунікації на психологічному рівні впливу на громадян та з урахування інтроформаційної взаємодії як методу спілкування і маневрування їхньою поведінкою. На засадах емпіричного методу розглядається вплив політичних діячів на свідомість особистості, психологічне спонукання та переконання ії у прийнятті певних політичних рішень. Подана схема компонентів цього методу, що охоплює відповідний політичний часопростір та інтроформаційну взаємодію засобами комунікації, які застосовуються політиками у різний період виборчої кампанії на момент політичних змагань.

Біографія автора

  • Ольга Рак
    кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри філософії та політології Державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Посилання

!. Бебик В. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: [навч.-метод. посіб.] / В. Бебик, В. Бортніков, Л. Дегтерьова, А. Кудряченко; За заг. ред.. В. Бебика. - К., 2006. - 248 с.

Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: [підручник] / В.Ф. Іванов, В.Є. Сердюк. - К.: Вища школа, 2006. - 231 с.

Ганжуров Ю. Політична комунікація: проблеми структуризації / Ю. Г анжуров. [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/ magcontent.php3?m=1&n=24&c=299

КочубейЛ. Особливості політичних комунікацій в умовах розвитку технологій інформаційного суспільства / Л.Кочубей. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.viche.info/journal/167 0/

Лещенко В. Трансформація політичної системи та роль політичних еліт у розвитку суспільства / В. Лещенко [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// www.viche .info/j ournal/1497/

Москаленко В.В. Соціальна психологія: [Підручник] / В.В. Москаленко. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.

Почепцов Г. Від Facebook’у і гламуру до Wikileaks: медіа комунікації / Г. Почепцов. - К. : Спадщина, 2012. - 464 с.

Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [текст] / Г.Г. Почепцов. — К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. — 350 с.

Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енцик-лопедія / За заг. ред. В.Ф. Іванова. - К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. - 780 с.

Рубан Ю. Політична комунікація влади як інструмент формування національної ідентичності / Ю. Рубан [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// polit.ua/analitika/2011/02/14/ruban.html

Серажим К.С. Текстознавство: [підручник] / К.С. Серажим. - К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. - 527 с.

Соціологія і психологія: [навч. посіб.] / За ред. Ю.Ф. Пачковського. - К.: Каравелла, 2009. - 760 с.

Тесля Ю.Н. Введение в информатику Природы: Монография /Ю. Н. Тесля. — К.: Маклаут, 2010. — 256 с.

Юрій М. Ф. Політологія: Навчальний посібник / М.Ф. Юрій. - К.: Дакор, КНТ, 2006. - 416 c.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 594

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.