РЕЛІГІИНИИ СВІТОГЛЯД ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР

Юрій Щербяк

Анотація


У статті розглядаються соціально-культурні особливості формування релігійного світогляду Тараса Шевченка. Виокремлено основні чинники формування релігійних поглядів Кобзаря; наголошено на основних підходах щодо літературно-критичного освоєння поетичного спадку Т. Шевченка та визначення його місця в культурно-історичному процесі.

 

В статье рассматриваются социально-культурные особенности формирования религиозного мировоззрения Тараса Шевченко. Выделены основные факторы формирования религиозных взглядов Кобзаря; отмечены основные подходы литературно-критического освоения поэтического наследия Т. Шевченко и определено его место в культурно-историческом процессе.


Ключові слова


релігійність; кордоцентризм; православ’я; Біблія; українська культура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балей С. З психольоґії творчости Шевченка / Степан Балей // Зібрання праць у п’яти томах. - Львів-Одеса, 2002. - Т.1 - 488 с.

Барка В. Земля садівничих / В. Барка // Нью-Йорк - Мюнхен, 1977. - 190 с.

Барка В. Правда Кобзаря / В. Барка // Нью-Йорк,

- 288 с.

Бучинський Д. Християнсько-філософська думка Тараса Шевченка / Д. Бучинський // Лондон-Мадрид,

- 256 с.

Гнатишак М.Тарас Шевченко й релігія / М. Гна-титттак // Львів, 1936 - С. 18-20.

ГромякР. Давнє і сучасне / Р. Громяк. - Тернопіль, 1997. - С. 235-240.

Зайцев, П.І. Життя Тараса Шевченка: [упор., комент. та іл. Ю. Іванченко; передм. В. Шевчука; худ

І. Динник]. - К.: Мистецтво, 1994. - 352 с.

Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка / Богдан Лепкий. - К.: Україна, 1994. - 173 с.

Маланюк Є. Книга спостережень / Євген Мала-нюк. - К.: АТТІКА, 1995. - 236 с.

Музика С. Творчий феномен Тараса Шевченка в рецепції Василя Барки: біблійний кодоцентризм / С. Музика // Наукові записки. Серія: Літературознавство. -Тернопіль: ТДПУ, 2001. - Вип. IX. - С. 161-164.

Огієнко І. Тарас Шевченко: [упоряд. авт. перед. та комент. М. Тимошик]. - К. : Наша культура і наука, 2003 - 430 с.

Степовик Д. Православність Тараса Шевченка / Д. Степовик // Пам’ять століть. - 2004. - № 2. - С. 2741.

Чалий М. Життя і твори Тараса Шевченка (звід матеріалів до його біогр.) / Михайло Чалий ; пер., піс-лям. та комент. В. Л. Смілянської. - К.: “Веселка”. -2011. - 263 с.

Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12-ти т. -Т.2 / Тарас Шевченко. - К., 1991. - 592 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)