ЕТНІЧНІ ПЕРШОДЖЕРЕЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Ада Бичко

Анотація


У статті розглянуто процес становлення тих першоджерел духовності, які в майбутньому визначили етнічні особливості національної самосвідомості українців; увагу зосереджено на виявленні глибинних культурних кодів, які з давніх часів і до наших днів увійшли у світоглядний зміст національної ідеї і визначили її ідейне спрямування; виділено етапи становлення духовності та етнічності, як самобутніх
ознак народу; розглянуто суть первісних кліше, що й донині залишилися базовою основою ментальних особливостей українськості.


Ключові слова


етногенез; антропогенез; кодові поняття; кліше; ментальність; Україна; національна ідея

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бодуэн де Куртенэ А.И. Некоторые общие замечания о языкознании и языке. - СПб: ЖМНП, 1871. - № 2.

Бондаренко ЛИ. Основные этапы становления сознания. - К., 1979. - 200 с.

Боровский Л.Е. Мифологический мир древних киевлян. - К.: Наукова думка, 1982. - 104 с.

Вагнер Г.К. Проблема жанров в древнерусском искусстве. - М., 1974. - 288 с.

Валлон А. От действия к мысли. - М., 1956. - 258 с.

Земляк Л. Найдавніше минуле України. - К.: Наукова думка, 1997. - С. 83.

Костомаров Н.И. Две русские народности. - К.-Харків: Майдан, 1991. - С. 72.

Кочеткова ВИ. Основные этапы эволюции мозга и материальной культуры древних людей // Вопросы археологии. - 1967. - Выпуск 26. - С. 22-40.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1956. - 258 с.

Маркс К. Капітал. - Т. 1. - М., 1960 // К. Маркс, Ф. Енгельс. - Твори. - Т. 23. - 724 с.

Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1994. - 318 с.

Рыбаков Б.А. Русалии и бог Симаргл - переплут // Советская археология. - 1967. - № 2. - С. 99-116.

Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. - М., 1956. - 576 с.

Чмихов М.О. Давня культура: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1994. - 288 с.

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. - М., 1978. - 606 с.

Бичко А. Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства // Психологія і суспільство. - 2010. - №3. - С. 8-68.

Бичко А., Бичко І. Феномен української інтелігенції: спроба екзистенційного дослідження // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 8-64.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)