ВІКОВА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСПСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ У СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

  • Ірина Ревасевич

Ключові слова:

особистісна адаптованість, модульно-розвивальна система навчання А.В.Фурмана, фундаментальний соціально-психологічний експеримент, психічний образ, внутрішнє прийняття, самоприйняття, прийняття інших, оцінка і самооцінка, ставлення, психологічна ситуація

Анотація

Підкреслюючи цінність згаданих теоретичних і практичних концепцій адаптації, все ж є підстави констатувати недостатнє вивчення структурних компонентів даного феномена, відстеження вікової динаміки їх розвитку. У процесі обґрунтування особистісної адаптованості як складного утворення нами аналізується й експериментально досліджується розвиток основних параметрів психологічної структури персональної пристосованості (за концепцією А.В.Фурмана) вихованців початкової, середньої та старшої ланок школи.

Біографія автора

  • Ірина Ревасевич
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін філії Європейського університету, заступник редактора альманаху “Вітакультурний млин”, м. Тернопіль

Посилання

Бех І.Д. Виховання особистості: у 2-х кн. - Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.

Бвх І.Д. Категорія “ставлення” в контексті розвитку образу “Я” особистості // Педагогіка і психологія. - 1997. -№3. - С. 9-21.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

Болтіввць С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. - К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атастаційної комісії України”, 2000. - 302 с.

Бурмвнская Г.В, Карабанова O.A., Лидере А.Г. Возрастно-психологическое консультирование: Проблемы психического развития детей. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 136 с.

Гозман Л.Я, Кроз М.В., Латинская М.В. Самоактуализационный тест. - М., 1995. - 45 с.

Гоян І.М. Підліток і соціальні явища: теоретичний аспект проблеми // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 1998. - Вип. 2. - Ч. 1. - С. 137-144.

Гуменюк O. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції // Психологія і суспільство. - 2005. - № 1. - С. 46-62.

Гуменюк O. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001.

- №2. - С. 36-76.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Комар Т.О. Особливості соціально-психологічної дезадаптації студентів з обмеженими можливостями та їх психокорекція: Автореф. дис. ... канд. психол. наук, 19.00.07 / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2005. - 20 с.

Коміссаров В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. А.В.Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Лєскова-Савицька А. Проблема дезадаптації першокласників // Психолог. - 2003. - серпень 29-32. - С. 30-47.

Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. - 304 с.

Маслоу А. Самоактуализация личности и образование: Пер. с англ. - К.: Центр практ. психопедагогики, 1994. - 54 с.

Методы проективного исследования личности. Рисуночный тест “Несуществующее животное” // Сост. В.Ф. Ма-ценко, А.В. Фурман. - Киев-Донецк: Ровесник, 1993. - 12 с.

Мещанова Г. Комплексне соціально-психологічне дослідження особистості у системі експериментального навчання // Психологія і суспільство. - 2000. - № 1. - С. 88-109.

Мещанова Г. Моніторинг розвитку особистості як суб’єкта соціальної взаємодії // Психологія і суспільство. -

- № 4. - С. 114-144.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002.

- №3-4. - 292 с.

Нижникєвич З.М. Психолого-педагогічні умови активної соціальної адаптації учнів початкових класів до шкільного життя // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 1998. - Вип. 2. - Ч. 1. - С. 93-99.

Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко,

Н.Чепелєва та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.

Ревасевич І. Обґрунтування психологічної концепції особистісної адаптованості за модульно-розвивальної орг-системи // Психологія і суспільство. - 2003. - №4. - С. 96-109.

Ревасевич І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство. - 2007. - №1. - С. 109-127.

Ревасевич І. С. Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07. - Івано-Франківськ, 2007. - 234 с.

Томчук М.І., Комар Т.О, Скрипник В.А. Психологія адаптації до навчання студентів з особливими потребами: Монографія. - Вінниця: Глобус-Прес, 2005. - 226 с.

Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В.Дубровиной. - М.: Педагогика, 1989. - 168 с.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 29-75.

Фурман А.В. Методика визначення особистісної адаптованості школярів // Психологія. - Вип. 41. - К.: Освіта, 1993. - С. 29-48.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: Монографія. - К.: Правда Яро-славичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: Наук. вид. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Завантаження

Як цитувати

Ревасевич, Ірина. “ВІКОВА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСПСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ У СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ”. Психологія і суспільство, no. 2(32), June 2017, pp. 105-1, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/354.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.