МОТИВАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ СЕКСУАЛЬНОГО ЗЛОЧИНЦЯ

Автор(и)

  • Олег Синеокий

Анотація

Постановка суспільної проблеми. Вияви деструктивних функцій сексуального конфлікту дуже різні. Вони відображають стан психологічного дискомфорту, котрий викликає інші негативні наслідки і може спричинити руйнування особистості [6, с. 501-502]. Це дає змогу по-новому підійти до питання про закономірності плину психозів сексуальної агресивності, до вивчення динаміки і компенсації цих дефектів, нарешті до розуміння сутності сексуально-агресивних патологічних симптомів, синдромів і станів.

Біографія автора

  • Олег Синеокий
    старший викладач кафедри кримінального права і правосуддя Державного університету, член науково-методичної ради прокуратури Запорізької області, молодший радник юстиції, м. Запоріжжя

Посилання

Гомонов Н. Д. Особенности противоправного поведения лиц с психическими девиациями / Под общ. ред. В. П. Сальникова. - СПб., 2000. - 286 с.

Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. - М.: Юристъ, 1996. - 448 с.

Еникеев М. И. Юридическая психология. - М.: Норма, 2003. - 517 с.

Криминальная мотивация / Авт. коллектив: Кудрявцев В. Н., Антонян Ю. М., Гульдан В.В. и др. - М.: “Наука”, 1986.

- 326 с.

Курс кримінології: Особлива частинка: Підручник: У 2 кн. / М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мєльник та ін.; За заг. Ред. О. М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 480 с.

Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 1999. - 558 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають