ФАКТОР ЧАСУ ТА ПРОБЛЕМА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

Автор(и)

  • Ірина Савенкова

Ключові слова:

індивід, типологічна група, великий біологічний цикл індивіда, “т-тип”, домінантна хвороба, місце найменшого опору, фазова сингулярність, біологічний цикл

Анотація

В дослідженні з’ясовувалася залежність прояву симптомів хронічних неінфекційних захворювань органів травлення від тривалості власної одиниці часу людини. Встановлено, що індивідуальні вікові точки загострень хронічних неінфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту узгоджені з довготривалістю власного біологічного циклу особистості.

Біографія автора

  • Ірина Савенкова
    здобувачка кафедри експериментальної та диференціальної психології Національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Посилання

Александрова В. Ю., Суслова Е. А., Александров А. А. Психологические аспекты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний // Психол. журн. - 1985. - Т.6, №1. - С. 122-129.

Аргументы и факты // Еженедельник. - 1985. - № 42.

Белявский И. Г. Историческая психология. - Одесса, 1991.

Богораз В. Г. Эйнштейн и религия: Применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений. - М.: Петроград, 1923. - Вып.1.

Головаха Е. И., КроникА. А. Понятие психологического времени // Категории материалистической диалектики в психологии. - М.: Наука, 1988. - С. 199-213.

Гусев Г. В. Задачи психолога в профилактике хронических неинфекционных заболеваний // Психол. журнал. -Т.5, № 4. - С. 94-102.

Мухин Е. И. Взаимоотношение биопотенциалов нео-кортекса, архикортекса и межуточной коры при формировании условного рефлекса на время // Журн. высш. нервн. деятельности. - 1981. - Т. 31, № 3. - С. 489-495.

Пиша З., Глазунов И. С., Горжейши Я. На помощь сердцу // Международный ежегодник: Гипотезы. Прогнозы. - М.: Знание, 1989. - Вып. 22. - С. 151-161.

Превентивная кардиология. - М.: Медицина, 1987.

Рожанец Р. В., Копина О. С. Психологические проблемы профилактической кардиологии // Психол. журн. - 1986. - Том 7, № 1. - С. 45-53.

Суслова Е. А. Исследование психологических факторов риска ишемической болезни сердца // Журн. невропатологии и психиатрии. - 1983. - Вып. 5. - Т. ХХХШ. - С. 763-768.

Терлецька Л. Г. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу. - К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. - С. 3-10.

Фресс П. Приспособление человека к времени // Вопросы психологии. - 1961. - № 1. - С. 43-57.

Фресс П. Восприятие и оценка времени // П. Фресс, Ж. Пиаже. Экспериментальная психология. - М.: Прогресс, 1978. - Вып. 6 - С. 88-130.

Цуканов Б. И. Анализ ошибки восприятия длительности // Вопросы психологии. - 1985. - № 3. - С.149-153.

Цуканов Б. И. Время в психике человека // Природа. -1989. - № 4. - С. 82-90.

Цуканов Б. И. Индивидуальные особенности отношения к переживаемому времени // Психология личности и время. - Черновцы, 1991. - Ч.1. - С. 64-66.

Элькин Д. Г. Восприятие времени: Дисс... д. психол. н. - Одесса, 1945.

Элькин Д. Г. Восприятие времени как моделирование действующего раздражителя / Вопросы психологии. - 1965. - № 3. - С. 55-61.

Элькин Д. Г. Восприятие времени как моделирование // Восприятие пространства и времени. - Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1969. - С. 76-79.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. - Т. 20. - С. 49-51.

Завантаження

Як цитувати

Савенкова, Ірина. “ФАКТОР ЧАСУ ТА ПРОБЛЕМА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ”. Психологія і суспільство, no. 1(19), May 2017, pp. 92-98, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/189.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 967

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.