ДИХОТОМІЯ "АВТОРИТАРНІСТЬ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ" В ОНТОГЕНЕЗІ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Тамара Хомуленко Національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Харків
  • Борис Хомуленко Національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Харків

Ключові слова:

онтогенез, спрямованість особистості, авторитарність, демократичність, внутрішній конфлікт, юнацький вік, узалежнення

Анотація

Здійснюється критичний аналіз досліджень авторитарності в зарубіжній і вітчизняній літературі; обґрунтовується спроба добору комплексу методів діагностики методів авторитарності-демократичності; окреслюються адекватні предмету пошукування напрямки розвитку та корекції; наводяться результати власних досліджень щодо зв’язку авторитарності та внутрішньої конфліктності; висвітлюється ймовірна онтогенетична динаміка авторитарності особистості; визначається практична значущість розробок авторитарності в боротьбі зі схильністю до узалежнення.

Біографії авторів

  • Тамара Хомуленко, Національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Харків
    доктор психологічних наук, завідувачка кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Харків
  • Борис Хомуленко, Національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Харків
    аспірант кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Харків

Посилання

Абалакина М. А., Агиев В. С., Мак-Фарланд С. Авторитарная личность в США и СССР // Человек. - М., 1990. -№6. - С. 110-118.

Адорно Т. Исследования авторитарной личности. - М.,

Баттлер Дж. Психика власти: Теория субъекции. -СПб, 2002.

Братченко С. Л. Методика НЛО // Направленность личности в общении. - Л., 1989.

Іванченко А. В., Сбруєва А. А. Концепції соціалізації у західній педагогіці // Вісник Житомирського університету. -Вип. З, серія пед. науки. - 2003. - С. 9-13.

Кон И. С. Психология предрассудка // Психология национальной нетерпимости / Под ред. Ю.В. Чернявской. -Минск, 1998.

Крамер Д., Олстед Д. Маски авторитарности. - М., 2002.

Крючкова П. Г. Авторитарний дискурс. - К., 2003.

Пометун О., Ремех Т., Ламах Е. Кроки до демократії: уроки громадянської освіти. - К., 2001.

Райх В. Психология масс и фашизм. - СПб., 1997.

Фанталова Е. Б. Диагностика внутреннего конфликта. - М., 1997.

Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. - СПб., 1998.

Altmeyer B. Right- wing authoritarianism. - Winnipeg Ontario Canada: University of Manitoba Press, 1981.

Duckitt J. Authoritarianism and group identification: A new view of an old construct // Political psychology. - 1989. - №10. - Р 63-84.

Roakeach M. The open and closed mind. - New York: Basic Books, 1960.

Завантаження

Як цитувати

Хомуленко, Тамара, and Борис Хомуленко. “ДИХОТОМІЯ ‘АВТОРИТАРНІСТЬ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ’ В ОНТОГЕНЕЗІ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 4(18), May 2017, pp. 146-53, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/167.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.