ІНШОКУЛЬТУРА У СВІДОМОСТІ ТА ПОВЕДІНЦІ МОЛОДИХ: СУТЬ, ЗМІСТ, НАСЛІДКИ

Автор(и)

  • Василь Ященко Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

культура, духовність, менталітет, вплив, іншокультура, мова, економіка, політика, державність, молодь, освіта, світогляд, життєве середовище, спільнота

Анотація

Ментальна культура українців зорієнтована на високу етичність, поцінування особистості, осмислення макросвіту в мікросередовищі й навпаки. Основою такої духовності є постійне збагачення довкілля як вищої гармонії земного й небесного, в якому твориться універсум. Власне, поступ українців до гармонії між земним і космічним спонукає український світ у своїй культурі найбільше цінувати слово, людину, красу, добро, землю, вічність, матір, дитя, любов як атрибут універсуму. Остання категорія саморозквіту людини має для українця не тільки уречевлений зміст, а й символічно-філософський, який абсолютно виходить за межі побутового прагматизму. Але вимушений іншокультурний поступ (ненав’язлива агресія, прикрита інтеграцією в економічні зв’язки) позбавляє ментальну українську духовність філософської серцевини, без чого голий український індивідуалізм несумісний із здоровим людським прагматизмом, викидає на задвірки українську економіку й пристосовує її до обслуговування інших культур з такою ефективністю, з якою українці протягом більше трьох століть творили найбільші цінності не тільки Російської імперії.

Біографія автора

  • Василь Ященко, Тернопільська академія народного господарства
    кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Тернопільської академії народного господарства

Посилання

Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України. - Дрогобич, 1993. -93 с.

Бьітие человека в культуре (опьіт онтологического подхода) / Отв. ред. Бьістриц-кий Е.К. - K., 1992. - 382 с.

Бочковський О.І. Вступ до націології. - Мюнхен: Український технічно-господарський інститут, 1991-1992. - 338 с.

Булатов М.О. та ін. Філософія ноосфери. - K.: Наукова думка, 1995. - 150 с.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дрогобич: Відродження, 1994. - 217 с.

Коваль А.П. Слово про слово. - K.: Радянська школа, 1986. - 384 с.

Кононенко П.С. Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї 1917-1960. - Мюнхен, 1965. -535 с.

Чепурно Б. Українці. - Львів: Слово, 1991. - 127 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Ярема Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах // Перший Український педагогічний конгрес 1935 року. - Львів, 1938. - 213 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 234

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.