Когнітивна терапія депресії: теоретична рефлексія та особисті роздуми

Автор(и)

  • Аарон Бек американський психотерапевт, доктор медицини, професор психіатрії Пенсильванського університету, засновник напрямку когнітивної психотерапії, всесвітньовідомий фахівець у сфері лікування депресій, м. Провіденс (США). ORCID: 0000-0001-9669-0138

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.01.090

Ключові слова:

психодинамічна традиція, когнітивна модель, депресія, психоаналіз, когнітивна терапія, почуття провини, самоплинні думки

Анотація

Когнітивна терапія не з’явилася повномасштабною, а пройшла безліч досліджень, перш ніж досягла своєї нинішньої форми. Перший екскурс Аарона Бека у сферу пізнання стався під час практикування психо­аналізу та психодинамічної терапії з пацієнтами, які страждають від депресії. Зібравши спостереження повідомлених самоплинних думок пацієнтів та власних досліджень учений підійшов до витоків когнітивної теорії щодо існування принаймні двох систем мис­лення. Одна система спрямована на вільне висловлю­вання думок і містить різновиди почуттів і розмірко­вувань, які зазвичай розповідаються іншим людям. Ця форма мислення і спілкування становить “розмовний режим” думання, або “режим діалогу”. Другою систе­мою мислення є “режим самосигналізації”. Він утво­рюється із самоконтролю, самонавчання і самопопе­ред­ження, охоплює швидкість, миттєву інтерпретацію подій, самооцінку та очікування. Його функція – спіл­кування із собою, а не з іншими людьми. Встановлено, що система внутрішньої комунікації – джерело бага­тьох проблем пацієнтів і, нащупавши її, можна краще зрозуміти труднощі пацієнтів і допомогти їм їх подолати.

Негативність депресії як психологічного стану пронизує внутрішні комунікативні шляхи пацієнтів, зокрема такі як самоаналіз, атрибуції, очікування, висновки і пригадування, що виявлялося в низькій самооцінці, самозвинувачуваності та самокритиці, в негативних прогнозах, невтішних інтерпретаціях пе­реживань і неприємних спогадах. А. Бек зауважує, що особи з депресією особливо схильні до негативної інтер­претації, в той час коли позитивна ситуація насправді є доречнішою. Більше того, вони не тільки нарощують свої власні неприємні хвилювання, а й знищують ті переживання, які інші люди вважали б цілком позитив­ними. Зокрема, в ході досліджень з’ясувалося, що пацієнти з депресією мають тенденцію передбачати негативні наслідки із завдань, які вони здійснюють, наперед очікуючи погані результати свого життя. Ви­сокий рівень таких негативних очікувань характеризує безнадійність особи, що часто веде до самогубства. Ці явища виявилися універсальними для всіх різновидів депресії, незалежно від того, чи був первинний діагноз депресією, шизофренією або іншим розладом. Оскіль­ки пацієнти з депресією були сповнені прихованої ворожості, то сни є місцем, де w. ворожість можна чітко визначити. Доведено, що депресивні особи виявляють меншу  ворожість у своїх снах, ніж пацієнти, які не були депресивними. Однак, хоча депресивні пацієнти мали менше снів, де вони відігравали агресивну чи ворожу роль, проте вони були жертвами якоїсь неприємної події – їм заважали, вони були чогось позбавлені, або розчаровані, знецінені й т. ін. Страждаючи, вони самі карали себе, себто впливали у такий спосіб на воро­жість проти себе. Цей “мазохізм” проявляється й у їх самокритиці, у заграванні перед неприйнятністю та в суїцидальних бажаннях. В усіх депресивних пацієнтів було більше мазохістських снів, ніж у будь-яких не­депресивних осіб. Таким чином попереднє підтверд­ження психоаналітичної теорії депресії усе ж має бути збагачене як гіпотетично різними концептуальними поглядами, так і використанням різних методик та процедур психотерапевтичної діяльності.

Посилання

Beck AT (1961). A systematic investigation of depression. Comprehensive Psychiatry, 2, 163-170.

Beck AT (1964). Thinking and depression: 1. Idiosyncratic content and cognitive distortions. Archives of General Psychiatry, 9, 295-302.

Beck AT (1967). Depression: clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Harper and Row.

Beck AT (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press.

Beck AT, Brown G, Berchick RJ, Steward B and Steer RA (1990). Relationship between hopelessness and ultimate suicide: a replication with psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 147, 190-195.

Beck AT, Brown G, Steer RA, Eidelson JI and Riskind JH (1987). Differentiating depression and anxiety: a test of the cognitive content specificity hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 96(3), 179-183.

Beck AT, Freeman A and Associates (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press.

Beck AT and Hurvich MS (1959). Psychological correlates of depression: 1. Frequency of “masochistic” dream content in a private practice sample. Psychomatic Medicine, 21(1), 50-55. Reprinted in, T Sarbin (ed), Studies in behavior pathology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961.

Beck AT, Kovacs M and Weissman A (1975). Hopelessness and suicidal behavior: an overview. Journal of the American Medical Association, 234, 1146-1149.

Beck AT, Rush AJ, Shaw BF and Emery G (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press. Also published in Sussex, England: John Wiley & Sons, let, 1980.

Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J and Erbaugh J (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.

Beckham EE, Leber WR, Watkins JT, Boyer JL and Cook JB (1986). Development of an instrument to measure Beck’s cognitive triad: the Cognitive Triad Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 566-567.

Butler G, Fennell M, Robson P and Gelder H (1991). Comparison of behavior therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of generalized anxiety disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 167-175.

Clark DM, Gelder MG, Salkovskis PM, Hackmann A, Middleton H and Anastosiades P (May, 15, 1990). Cognitive therapy for panic: comparative efficacy. Paper presented at Annual Conference of the American Psychiatric Association.

Crandall CJ and Chambless DL (1986). The validation of an inventory for measuring depressive thoughts: the Crandall Cognitions Inventory. Behavior Research and Therapy, 24, 403-411.

Dobson K (1989). A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 414-419.

Durham RC and Turvey AA (1987). Cognitive therapy vs behavior therapy in the treatment of chronic anxiety. Behavior Research and Therapy, 25, 229-234.

Eaves G (1982). Cognitive patterns in endogenous and nonendogenous unipolar major depressions. Unpublished doctoral dissertation, University of Texas, Health Science Center, Dallas, TX.

Earnst D (1985). Beck’s cognitive theory of depression: a status report. Unpublished manuscript, University of Pennsylvania.

Fairburn CG, Jones R, Peveler RC, Carr SJ, Solomon RA, O’Connor ME, Burton J and Hope RA (1991). Three psychological treatments for bulimia nervosa: a comparative trial. Archives of General Psychology, 48, 463-469.

Freud S (1946). Mourning and melancholia. In, Collected Papers. London: Hogarth.

Haaga DAF, Dyck MJ and Ernst D (in press). Empirical status of cognitive therapy of depression. Psychological Bulletin.

Hammen C, Ellicott A and Gitlin M (1989). Vulnerability to specific life events and prediction of course of disorder in unipolar depressed patients. Canadian Journal of Behavioural Science, 21, 377-388.

Hammen C, Ellicott A, Gitlin M and Jamison KR (1989). Sociology / autonomy and vulnerability to specific life events in patients with unipolar depression and bipolar disorders. Journal of Abnormal Psychology, 98, 1147-1159.

Hole RW, Rush AJ and Beck AT (1979). A cognitive investigation of schizophrenic delusions. Psychiatry, 42, 312-319.

Hollon SD and Kendall PC (1980). Cognitive self-statements in depression: development of an automatic thoughts questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 4, 383-395.

Hollon SD, Kendall PC and Lumry A (1986). Specificity of depressotypic cognitions in clinical depression. Journal of Abnormal Psychology, 95, 52-59.

Kingdon DG and Turkington D (1991). The use of cognitive behavior therapy with a normalizing rationale in schizophrenia: preliminary report. Journal of Nervous and Mental Disease, 179(4), 207-211.

Kovacs M, Rush AJ, Beck AT and Hollon SD (1981). A one-year follow-up of depressed outpatients treated with cognitive therapy or pharmacotherapy. Archives of General Psychiatry, 38, 33-39.

Lindsay WR, Gamsu TV, McLaughlin E, Hood EM and Elspie CA (1984). A controlled trial of treatments of generalized anxiety. British Journal of Clinical Psychology, 26, 3-16.

Morris JB and Beck AT (1974). The efficacy of antidepressant drugs: a review of research (1958 to 1972). Archives of General Psychiatry, 30, 667-674.

Rush AJ, Beck AT, Kovacs M and Hollon SD (1977). Comparative efficacy of cognitive therapy and pharmacotherapy in the treatment of depressed outpatients. Cognitive Therapy and Research, 1(1), 7-37.

Saul L and Sheppard E (1956). An attempt to quantify emotional forces using manifest dreams: a preliminary study. Journal of American Psychoanalytic Association, 14, 486.

Segal ZV, Shaw BF and Vella DD (1989). Life stress and depression: a test of the congruency hypothesis for life event content and depressive subtype. Canadian Journal of behavioural Science, 21, 389-400.

Sokol L, Beck At, Greenberg RL, Wright FD and Berchick RJ (1989). Cognitive therapy of panic disorder: a nonpharmacological alternative. Journal of Nervous and Mental Disease, 177(12), 711-716.

Woody GE, Luborsky L, McClellan TA, O’Brien CP, Beck AT, Blaine J, Herman I and Hole A (1983). Psychotherapy for opiate addicts: does it help? Archives of General Psychiatry, 40(6), 639-645.

Завантаження

Як цитувати

Бек, Аарон. “Когнітивна терапія депресії: теоретична рефлексія та особисті роздуми”. Психологія і суспільство, no. 1, July 2019, pp. 90-100, https://doi.org/10.35774/pis2019.01.090.

Схожі статті

1-10 з 174

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.