ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТАТІ НА МОТИВАЦІЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ

Євген Самойленко

Анотація


Мета даної статті полягає в тому, щоб на основі аналізу результатів соціально-психологічного дослідження, яке проведене серед студентів других курсів гуманітарних і технічних спеціальностей чотирьох ВНЗ міста Донецька (факультети підприємництва, будівельно-архітектурний, економічний і психологічний) обґрунтувати спричинення мотивації до навчання студентів різних спеціальностей їхніми статево-рольовими відмінностями.


Ключові слова


психологічна стать; маскулінність; фемінність; андрогінія; мотивація; статево-рольовий тип

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Введение в гендерные исследования. - СПб.: Алегея, 2001. -Т. I, II.

Ильин Е.П. Дифферинциальная психофизиология мужчины и женщины. - СПб.: Питер, 2002. - C. 158-161, 173.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с.

Кубышкина М.Л. Психологические особенности мотивации социального успеха: Автореф. дисс....канд. психол. наук. - СПб., 1997. - 24 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1985. - 440 с.

Практикум по гендерной психологии / Под ред. Е.И. Клешиной. - СПб.: Питер, 2003. - 452 с.

Реан А.А., Андреева Т.В., Киреева Н.Н., Москвичева Н.Л. О ценностно-мотивационной сфере студентов-универсантов // Ананьевские чтения-99: Тезисы научно-практической конференции. - СПб., 1999. - С. 222-223.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 860 с.

Maccoby E.E., Jacklin C.N. Psychology of sex differencts.V.1, 2. -Stanford, Calif., Stanford University Press,1997.

Unger В. XCrawford М. Sex and gender. The troubled relationship between sex and gender // Psychological Science. - 1993. - №4. -Р122-124.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)