Сприйняття стресу і соціальної підтримки як показники суб’єктивного благополуччя серед студентів університету Нігерії

Чінело Хелен Оґвуче, Она Калеб, Деніс Релоджо-Говел

Анотація


У поданій статті вивчено вплив сприйняття стресу та своєчасної соціальної підтримки під час його пе­реживання як показників суб’єктивного благополуччя серед студентів Бенуеського державного університету в Нігерії. Для цього дослідження було створено про­граму міжсекторального (перехресного) опитування. Її реалізація стала можливою завдяки 300 учасникам віком від 18 до 37 років, які були відібрані з допомогою зручного методу вибірки. Для збору даних в емпірич­ному  дослідженні були використані Шкала сприй­няття стресу (PSS), Шкала соціальної підтримки (SSS) та Шкала задоволеності життям (SWLS). Було сфор­мульовано три гіпотези та проведено аналіз даних з використанням простих лінійних і множинних регресій­них аналітичних процедур. Гіпотеза 1 була прийнята [F (1,193) = 2,084, P <.004], гіпотезу 2 було відхилено [  F (1,293) = .003, P>.05], натомість гіпотезу 3 не було під­тверджено [F (2,283) = 1,214, P>.05]. Встановлено, що значний вплив на суб’єктивне відчуття щастя серед студентів університету має сприйняття стресу, в той час як істотної дії соціальної підтримки на суб’єктивне благополуччя не виявлено. Нарешті, не встановлено значного спільного впливу сприйняття стресу та соці­аль­ної підтримки на суб’єктивне благополуччя. Реко­мендується оцінювати студентів університету і допо­магати тим, хто має високий бал сприйняття стресу в напрямку підвищення їхнього суб’єктивного само­почуття, а також треба заохочувати соціальну підтрим­ку батьків, опікунів, співробітників та колег задля поліпшення персонального благополуччя студентів університету і всієї психосоціальної системи універси­тетської освіти загалом.


Ключові слова


студент як суб’єкт повсякдення; психічне здоров’я; сприйняття стресу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bautista, L., Relojo, D., Pilao, S.J., Tubon, G., & Andal, M. (2018). Link between lifestyle and self-regulated development as components of academic performance: Basis for a psychoeducational intervention. Journal on Educational Sciences & Psychology, 8(52), 68–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.1258146

Brajša-žganec A., Kaliterna-Lipovčan, L., & Hanzec, I. (2018). The relationship between social support and subjective well-being across the lifespan. Društvena Istraživanja, 27(1), 47–45. https://doi.org/10.5559/di.27.1.03

Cohen, S., & Hoberman, H. M. (1983). Positive events and social supports as buffers of life change stress 1. Journal of Applied Social Psychology, 13(2), 99–125. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1983.tb02325.x

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4) 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404

Denovan, A. & Macaskill, A. (2018). Stress and subjective well-being among first year UK undergraduate students. Journal of Happiness Studies, 12(2) 23–34. https://doi.org/10.1007/s10902-016-9736-y

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. https://doi.org/10.1037//0033-2909.95.3.542

Hsing-Ming, L., Mei-Ju, C., Chun-Ho, C. & Ho-Tang, W. (2017). The relationship between social support and subjective well-being of preschool teachers: take age as the moderator variable. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 5(5), 891–900. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050521

Imonikebe, B. U. (2009). Strategies for promoting the nutritional and health status of students in higher institution of learning in Nigeria for sustainable national development. 4th Regional Conference of Higher Education for Sustainable Development in Africa.

Kamaliya, N. (2017). The relationship between social support and subjective well-being on women in poverty. UI Proceedings on Social Science and Humanities, 1.

Kуzka, A., & Przybyіa-Basista, H. (2016). The relationships between perceived stress and psychological well-being among mothers and fathers of children with Down syndrome. The New Educational Review, 44(2), 285–294. https://doi.org/10.15804/tner.2016.44.2.23

Nabulsi, S.E (2015). Predicting subjective well-being using social support and mindfulness for United Arab Emirates University students (Unpublished undergraduate thesis). United Arab Emirates University.

Relojo, D. & dela Rosa, R. (2017). Improving positive affect based on self-compassion through life goals expressive writing: Basis for an ego identity development among students. Problems of Psychology in the 21st Century, 11(1), 51–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.1289161

Relojo, D., Santos, A., & Borlongan, A. (2018). A prospective study on the bidirectional association between parenting styles and self-regulation among university students. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 22(1), 63–76. https://doi.org/10.5281/zenodo.1620990

Relojo-Howell, D. (2019, March 11). Student mental health: Can mindfulness reduce stress. Retrieved from https://welldoing.org/article/student-mental-health-mindfulness-stress

Vasudev, S.S & Shastri, S. (2017). Effect of hands on reiki on perceived stress and subjective wellbeing among software professionals in Bangalore. International Journal of Social Science and Humanity, 2(6), 720–727. https://doi.org/10.18769/ijasos.280373

Wilson, W. R. (1967). Correlates of avowed happiness. Psychological Bulletin, 67(4), 294–306. https://doi.org/10.1037/h0024431

Yasin, A. S., & Dzulkifli, M. A. (2010). The relationship between social support and psychological problems among students. International Journal of Business and Social Science, 1(3). 110–116.

Zarbova, B. & Karabeliova, S. (2018). Stress and well-being. 12th International Conference Days of Applied Psychology 2016 “Contemporary Psychology and Practice”, University of Nish, Serbia.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2020.01.120

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)