ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОГО МЕНТАЛІТЕТУ В ФОРМАТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Юлія Мединська Національний економічний університет, м. Тернопіль

Анотація

Експеримент, описаний у даній статті, організовано та проведено з метою перевірки авторської гіпотези щодо глибинно-психологічної детермінації ментальності етносу, висвітленої в інших публікаціях (“Чотири виміри міфу” [8], “Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету” [9]). Етапи експерименту: а) застосування у процесі ампліфікації етнічно-специфічних (автентичних даному етносу) та етнічно-неспецифічних (іноетнічних) міфологем; б) подальша фіксація когнітивно-емоційних комп-лексів-реакцій при груповому опрацюванні названих тем. У результаті верифіковано тенденцію до акцептування автентичної та відкидання чужорідної символіки. Відтак зроблено висновок про зосередження в етнічній міфології специфічних для даної спільноти проблем та інтерпретовано останні щодо українського етносу.

Біографія автора

  • Юлія Мединська, Національний економічний університет, м. Тернопіль

    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Дикманн Х. Юнгианский анализ волшебных сказок. - СПб.: Гуманитарное агентство, Академический проект. - 2000. - 253 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсяк-дення): Монографія. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Життя етносу: соціокультурні нариси. Навч. посібник / Б. Попов, В. Ігнатов, М. Степаненко та ін. - К.: Либідь, 1997. - 240 с.

Элиаде М. Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. - М.: Рудомино, СПб.: Университ. книга, 1997. - 414 с.

Каганець І. Структура національного характеру // ПЕРЕ-ХІД-ІУ. - 1999. - №2. - С. 101.

Канигін Ю.М., Ткачук З.Ю. Українська мрія. - К.: Лексикон, 1996. - 152 с.

Мірчук І. Історія української культури. - Мюнхен-Львів: Український вільний університет, Видавництво “Фенікс ЛТД”, 1994. - С. 243-375.

Мединська Ю. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету // Психологія і суспільство. - 2004. - № 3. - С. 50-117.

Мединська Ю. Чотири виміри міфу // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 30-39.

Нечуй-Левицький І.С. Світогляд українського народу (ескіз української міфології). - К.: Обереги, 1992. - 88 с.

Понятенко П. Культура, національність та асиміляція. -Вінніпег: Українська видавнича спілка, 1917. - 50 с.

Ранк О. Миф о рождении героя. - М.: Рефл-бук; Ваклер,

- 251 с.

фон Франц М.-Л. Лекции по юнговской типологии / Хиллман Д. Чувствующая функция: Пер. с англ. М.Г. Пазиной / Под общ. ред. В.В. Зеленского и А.М. Ельяшевича. - СПб.: Б.С.К., 1998. - 198 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Хиллман Дж. Архетипическая психология: Пер. с англ. Ю. Донца и В. Зеленского. - СПб.: Б.С.К., 1996. - 157 с.

ШлемкевичМ. Загублена українська людина. - К.: Фенікс, 1992. - 158 с.

Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов: Пер. с англ. -К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. - 384 с.

Юнг К.Г. Избранное / Пер. с нем. Е.Б. Глушак, Г.А. Бутузов, М.А. Собуцкой, О.О. Чистяков; отв. ред. С.Л. Удовик. -Мн.: Попурри, 1998. - 448 с.

Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы / Под общ. ред. Белкина А.И., Решетникова М.М., СПб.: ВосточноЕвропейский институт психоанализа, 1994. - 416 с.

Юнг К.Г. Ответ Иову: Пер. с нем. - М.: АСТ; Канон+,

- 384 с.

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. - СПб.: Питер, 2002. - 352 с.

Юнг К.Г. Психология бессознательного / Пер. с нем. Ба-кусева В., Кричевского А., Ребеко Т. - М.: АСТ; Канон+, 2001.400 с.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. -Мюнхен: Український вільний університет, 1993. - 99 с.

Ярмусь С. Духовість українського народу - Вінніпег, Канада: Інститут дослідів Волині, накладом товариства “Волинь”, 1983. - 225 с.

Завантаження

Як цитувати

Мединська, Юлія. “ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОГО МЕНТАЛІТЕТУ В ФОРМАТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ”. Психологія і суспільство, no. 2(28), June 2017, pp. 37-44, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/292.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>