СМЕРТЬ ЯК ЧИННИК СМИСЛОЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ (ЧИТАЮЧИ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ)

Шамсутдін Алієв

Анотація


Різнобічно осмислюючи проблематику життя і смерті, В.А. Роменець приділяє велику увагу питанням умиротворення людини, котра опинилася віч-на-віч зі смертю. Зміст статті аргументує таку тезу: оскільки умиротворення зобов’язує гідне людини і буття ставлення до смерті і вмирання, то серед низки чинників, які забезпечують перебіг цього процесу, чільне місце посідають душевно-духовні обставини життя вмираючої особи. З’ясовується роль і місце страху смерті і любові (творчості) як виключно значущих чинників умиротворення. Досліджується чинник любові, що ґрунтується на страждальній природі страху смерті, відповідає освоювально-практичному утвердженню буття людини у світі, по-справжньому підносить життя, збагачує і поглиблює його. Така любов - зажди конкретна, спів-буттєва, передовсім слугує умиротворенню людини зі своєю фатальною неминучістю. Відзначається, що В.А. Роменець, як ніхто до нього, розуміє місце і роль діалектики смерті і життя в людському існуванні, осмислює смерть як визначальний чинник творчого, спрямованого до буття, смисложиттєвого самовизначення особистості.

Ключові слова


В.А. Роменець; людина; смисложиттєве самовизначення; смерть; життя; страх; страждання; любов; умиротворення; творчість; освоювальна практика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: у 2 т.: Підручник / П.А. М’ясоїд. - К.: Алеута, 2011. - Т. 1. - 496 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: Навч. посібник / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Ли-бідь, 1998. - 989 с.

Татенко В. О. Володимир Андрійович Роменець (1926 - 1998): життя як вчинок і подія / В.О. Татенко, Т.М. Титаренко // Роменець В.А., Маноха І.В. Історія психології XX століття: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - С. 7-37.

Алиев Ш.Г. Человек: способ и смысл существования [Электронный ресурс]. иЯЬ: http://s-g-aliev.narod.ru

аввв£к

/works/chelovek_sposob_smysl_ sushcestvovania.rar

Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становление

- категории - реальность / Ш.Г. Алиев. - Харьков: Основы, 1998. - 256 с.

Алиев Ш.Г. Практика как освоение / Ш.Г. Алиев.

- Донецк: Лебедь, 1995. - 214 с.

Василюк Ф.Е. Психология переживаний. Анализ преодоления критических ситуаций / Ф.Е. Василюк. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 199 с.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности / В.А. Петровский. - Ростов н/ Дону: “Феникс”, 1996. - 512 с.

Роменец В.А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой / В.А. Роменец. - 2-е изд. - К.: Либідь, 2003. - 232 с.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 281-426.

Спиноза Б. Этика : Пер. с лат. / Б. Спиноза. -СПб.: Аста-пресс ltd., 1993. - 248 с.

ТолстойЛ.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой // Собр. соч.: в 12-ти т. - М.: Правда, 1984. - Т. 11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)