БІОЛОГІЧНЕ, ДУХОВНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ В ЛЮДИНІ ЯК ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Іван Буян

Анотація


Економічна теорія практично абстрагувалась від людини, особливо від її біологічних властивостей. Для неї основними (і, на жаль, єдиними) категоріями є людський ресурс, людський потенціал, робоча сила, людський капітал, праця, заробітна плата. Причому економістів-науковців “сьогодні”, як і “вчора”, не дуже бентежить те, що і в XXI столітті для більшості українців національна економіка не забезпечує навіть фізіологічного виживання. Для того щоб вижити, їм доводиться вишукувати інші джерела. Натомість філософія, соціологія, психологія виділяють три основні складники людини - біологічний, духовний, соціальний. У статті з’ясовується роль, значущість і функції цих складових-чинників людини у формуванні, функціонуванні та розвитку економіки як соціосис-теми. Виявляється, що структура біологічної нужденності людського організму є визначальним фактором, детермінантом галузевої та внутрішньогалузевої організованості економіки. Духовні властивості людини, її руховий апарат діють як чинники формування фізичних та розумових її здібностей до праці. Досліджені також й інші форми та аспекти взаємозалежності і взаємодії людини й економіки.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Біблія. - K.: Українське біблійне товариство, 1994.

- С. 1.

Причепій Є.M., Черній А.М., Чекань Л.А. Філософія. - Київ, Академвидав, 2008. - С. 354.

КостюкГ.С. Избранные психологические труды.

- М.: Педагогика, 1988. - С. 80.

Жалко-Титаренко В. Відповіді на запитання з проблем “визнайте врешті силу Бога” // Експрес. -07.01.2010. - С. 5.

Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2002. - С. 522.

Павлик Лариса. Якою мовою плаче малюк? // Експрес. - 12.11.2009. - С. 15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)