ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Андрій Крисоватий

Анотація


*

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналіз психології творчості Шевченка західноукраїнськими вченими (С. Балей, Г. Костельник,

І.Франко, М. Шлемкевич, Я. Ярема) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua.textreferat.com/ геїегаЕ 10386-4.htm

Єнигін Д.В. Аналіз понятійного апарату термінологічного концепту “педагогічний потенціал” [Електронний ресурс] / Д. В. Єнигін // Современные научные исследования и инновации. - 2012. - № 11. - Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18147

Кралюк П. М. Педагогічні погляди Шевченка [Електронний ресурс] / Петро Михайлович Кралюк. -Режим доступу: http ://simya .com.ua/articles/71/45546/

Педагогічні погляди Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://subject.com.ua/ psychology/history_pedagog/19.html

Сава Христофорович Чавдаров: до 120-річчя від дня народж.: бібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. бібл. України ім. В.О. Су-хомлинського; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л.С.; наук. консультант Березівська Л.Д.; наук. ред. Рогова П.І.]. - К.: Нілан-ЛТ Д, 2012. - 213 с. - (Серія: Видатні педагоги світу; вип. 8).

Фурман А.В. Педагогіка як сфера миследіяльності: [наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2012. - 24 с.

Чавдаров С.Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка / С.Х. Чавдаров. - [ред. Альберт Ц.Д.]. - К.: Рад. шк., 1953. - 206 с.

Черкасенко С. Шевченко педагог (Епізод з життя Шевченка) [Електронний ресурс] / Спиридон Черкасенко. - Режим доступу: http ://www.yatran.com.ua/ articles/584.html

Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. / Тарас Шевченко. - К. : Наук. думка, 2003. - Т. 1: Поезія 18371847. - 784 с.

Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. / Тарас Шевченко. - К. : Наук. думка, 2003. - Т. 3: Драматичні твори. Повісті. - 592 с.

Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. / Тарас Шевченко. - К. : Наук. думка, 2003. - Т. 4: Повісті. -600 с.

Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. / Тарас Шевченко. - К. : Наук. думка, 2003. - Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. “Букварь южнорусский”. Записи народної творчості. - 496 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)