НАРИС ПСИХОЛОГІЇ ДИТИНСТВА ТА ЮНОСТІ: НОВИЙ ПІДХІД ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Філіп Лерш

Анотація

*

Біографія автора

  • Філіп Лерш

    німецький вчений-психолог, один з чільних представників гуманітарної психології та психології експресивних проявів у Німеччині

Посилання

Лерш, Ф. (1966/2001). Розуміння особи у психології. В Антології гуманістичної психології, Том 1, с. 96-109. Переклав з німецької Р.Трач. Наукова редакція Романа Трача і Георгія Балла. Київ: Університетське видавництво “Пульсари”.

Лерш, Ф. (1970/2008). Пролегомени до психології як людинознавчої науки. Переклав з німецької Орест Семотюк. Наукова редакція Романа Трача і В.В. Ан-дрієвської. Київ: Університетське видавництво “ПУЛЬСАРИ”.

Лерш, Ф. (1970/2014). Структура особи. Переклав з німецької Іван Іващенко. Наукова редакція Романа Трача і В.В.Андрієвської. - К.: Університетське видавництво “ПУЛЬСАРИ”.

Gehlen, A. (1940/2013). Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Wiebelsheim: Aula-Verlag.

Kroh, O. (1969). Entwicklungspsychologie des Grundschulkindes , Teil 1. Weinheim: J.Beltz.

Kroh, O. (1967). Entwicklungspsychologie des Grundschulkindes , Teil 2. Weinheim: J.Beltz.

Lersch, Ph. & Käthe Fink & SiegfriedLanghans (Bearb.) (1955). Entwicklungspsychologie. München: Skripten des Studentenwerks.

Lersch, Ph. (1923/1988). Der Traum in der deutschen Romantik. München: Hueber.

Lersh, F. (1966/2001). Rozuminnia osoby u psykholohii. V Antolohii humanistychnoi psykholohii,

T om 1, s. 96-109. Pereklav z nimetskoi R.Trach. Naukova redaktsiia Romana Tracha i Heorhiia Balla. Kyiv: Universytetske vydavnytstvo “Pulsary”.

Lersh, F. (1970/2008). Prolehomeny do psykholohii yak liudynoznavchoi nauky. Pereklav z nimetskoi Orest Semotiuk. Naukova redaktsiia Romana Tracha i V.V. Andriievskoi. Kyiv: Universytetske vydavnytstvo “PULSARY”.

Lersh, F. (1970/2014). Struktura osoby. Pereklav z nimetskoi Ivan Ivashchenko. Naukova redaktsiia Romana Tracha i V.V.Andriievskoi. - K.: Universytetske vydavnytstvo “PULSARY”.

Gehlen, A. (1940/2013). Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Wiebelsheim: Aula-Verlag.

Kroh, O. (1969). Entwicklungspsychologie des Grundschulkindes , Teil 1. Weinheim: J.Beltz.

Kroh, O. (1967). Entwicklungspsychologie des Grundschulkindes , Teil 2. Weinheim: J.Beltz.

Lersch, Ph. & Käthe Fink & Siegfried Langhans (Bearb.) (1955). Entwicklungspsychologie. München: Skripten des Studentenwerks.

Lersch, Ph. (1923/1988). Der Traum in der deutschen Romantik. München: Hueber.

Завантаження

Як цитувати

Лерш, Філіп. “НАРИС ПСИХОЛОГІЇ ДИТИНСТВА ТА ЮНОСТІ: НОВИЙ ПІДХІД ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ”. Психологія і суспільство, no. 3(65), Sept. 2017, pp. 80-104, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/814.