МОТИВАЦІЙНА МОДЕЛЬ УРОКУ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Олександр Дусавицький

Анотація

Урок досліджується як основна форма організації навчання і водночас як одиниця учбової діяльності на стадії її становлення, котре функціонально спричинюється головно як двома мотивами-стимулами (спонукання і смислоутворення), так і специфічними мотиваційними вузлами. Останні утворюються як динамічне поєднання вмотивованого долучення учня до учіння, внутрішнього прийняття ним учбової задачі, його ситуативного пізнавального інтересу і мотивації оцінювання навчальних та особистих досягнень. У результаті такий синтез актуалізованих на різних етапах уроку мотивів формує мотиваційне ядро учбової діяльності, у якому одні мотиви відповідають прямим продуктам цієї діяльності (теоретичні знання), інші - непрямим, побічним; зміст одних із них становить відношення до світу предметів, інших - до світу людей; одні детермінуються чинником новизни, інші

- почуттєвістю, переживаннями тощо. Відтак ні мотиви емоційного спілкування, ні предметно-маніпу-ляційні, ні ігрові не здатні постати у ролі-якості прямих продуктів учбової діяльності; такими реально є тільки учбові мотиви, які багато в чому розвиваються завдяки прийнятній атмосфері уроку, тобто єдиному темпу роботи всіх учнів, що забезпечує оптимальний ритм перебігу навчального процесу.

Біографія автора

  • Олександр Дусавицький
    доктор психологічних наук, професор факультету психології Національного університету імені Василя Каразіна, м. Харків

Посилання

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. -М.: ИНТОР, 1996. - 240 с.

Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. - М.: Педагогика, 1996. - 204 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.

- М.: Политиздат, 1975. - 305 с.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. - М.: Педагогика, 1992. - 192 с.

РепкинВ.В., Репкина И.В. Развивающее обучение: теория и практика. - М., 1997. - 224 с.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Эльконин Д.Б. K проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1971. - №4. - С. 6-20.

Завантаження

Як цитувати