ПРОБЛЕМИ ФАХОВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Автор(и)

  • Валентина Подшивалкіна Національний університет імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Анотація

Становлення психологічного товариства в останні роки характеризується двома актуальними проблемами - інституалі-зацією та професіоналізацією психології. Перша пов’язана з подальшим становленням психології як самостійної наукової дисципліни та широким задіянням її у різноманітні сфери діяльності - управління, політику, освіту, культуру та інші задля використання психологічних знань у системі суспільного розвитку людини, оптимізації функціонування та розвитку соціальних організацій. Водночас проблеми професіоналізації психології безпосередньо пов’язані із процесом розмежування наукових та практичних видів психологічної діяльності та становленням сталого розподілу праці у психологічному оточенні.

Біографія автора

  • Валентина Подшивалкіна, Національний університет імені Іллі Мечникова, м. Одеса
    доктор соціологічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної та соціальної психології Інституту математики, економіки та механіки Національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса

Посилання

Вайс Й. Проблема онаучивания социального мира // Общественные науки и современность. - 1992. - № 6. - С. 99-111.

Вич Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // Вопросы философии. - 1994. - № 3. -С. 67-72.

Гусейнова В. В. Практика использования психолога на предприятии сферы материального производства и проблемы подготовки психолога-практика // Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология. - 1989. - № 4. - С. 56-68.

Жизненный путь и профессиональная карьера специалиста / Под ред. В.И. Подшивалкиной. - Кишинев, 1997. - 157 с.

Кравченко А. И. Социология мнений и мнение о социологии // Социологические исследования. - 1992. - №3. - С. 41-48.

Левин Г. Д. Непрофессионалы в профессиональном споре // Вопросы философии. - 1996. - № 1. - С. 174-185.

Левин К. Конфликт между Аристотелевским и Гали-леевким способами мышления в современной психологии // Психологический журнал. - 1990. - Т. 11, № 5. - С. 135-158.

М’ясоїд П. Наука і практика у роботі психолога // Психологія та суспільство. - 2004. - №3. - С. 5-74.

Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1987. - 304 с.

Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблеми теории и практики. - Кишинев, 1997. - 357 с.

Подшивалкина В. И., Алексенцева Е.С. Профессиональная карьера и ценностно-личностные аспекты ее формирования // Социологические исследования. Сборник научных работ. - Луганск, 2002. - С. 165-183.

Подшивалкина В. И. Высшее образование и поиск новых картин мира // Педагогическая антропология: концептуальне основания и междисциплинарный контекст. Материалы Международной конференции. - Москва, 30 сентября - 2 октября 2002 года. - М., 2002. - С. 87-98.

Подшивалкіна В. И. Вища освіта як засіб соціальних змін в Україні // Соціальна робота. - Кн.6. - К., 2002. - С. 13-24.

Подшивалкіна В. І. Контексти вищої професійної освіти і проблеми їхньої синхронізації // Вища освіта України. - 2003. - № 2. - С. 34-37.

Становление специалиста // Человек и общество. -Вып. ХХУ. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. - 135 с.

Эткинд А. М. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. - 1987. -№ 6. - С. 20-31.

Завантаження

Як цитувати

Подшивалкіна, Валентина. “ПРОБЛЕМИ ФАХОВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА”. Психологія і суспільство, no. 1(19), May 2017, pp. 7-15, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/179.