ЯКОЮ БУТИ СУЧАСНІЙ ШКОЛІ? ВІДПОВІДЬ ЗНАЙДЕНО

Ірина Кир'янова

Анотація


Школа як частина соціальної системи ніби дзеркало відображає процеси, котрі відбуваються в суспільстві. Та, очікуючи кращих часів, уже сьогодні треба створювати школу, яка випереджала би свій час, тобто школу, здатну підготувати активних будівників нового - демократичного, правового, гуманного - суспільства. І це очевидно, адже відродження України неможливе без оновлення школи. Так, у 2000 році ЗОШ №24 м. Хар-цизька стала міським експериментальним майданчиком з модульно-розвивального навчання. За А.В. Фурманом, мета і завдання цієї системи навчання - створити для вчителя і учня такі умови, щоб вони перебували в безперервному творчому пошуку, розумово і духовно зростали, максимально самореалізовували свій кращий природний і суто людський потенціал. З цього ж року школа працює за експериментальною програмою впровадження МРСН у роботу школи, перебудовує усю освітню діяльність відповідно до етапів повного функціонального циклу навчального модуля - від чуттєво-емоційного й настановчо-мотиваційного етапів до контрольно-рефлексивного, духовно-естетичного та спонтанно-креативного.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)