ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПІСЛЯ ТРАВМАТИЗМУ

Автор(и)

  • Ольга Лазаревська Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Анотація

У вітчизняній і зарубіжній психології досліджувалися лише окремі аспекти зміни внутрішнього світу особистостей, які зазнали ампутації нижніх кінцівок. Існує велика кількість досліджень, присвячених патопсихологічним змінам осіб-ампу-тантів. Вивчалися порушення у системі становлень в осіб, котрі зазнали ампутації кінцівки; фактори, що впливають на формування та зміну фізичного Я, психогенні реакції на ампутацію (Т.Р. Михайлова,О.В. Криничанський, О.І. Боговська та ін.). На жаль, проблема подальшого самовизначення саме після втрати кінцівки, відчуття себе суб’єктом активності і творцем власного життя вивчена недостатньо. Адже пошук та знаходження людиною-ампутантом нових смислів свого існування є нагальною справою для цього контингенту осіб. Від її успішного виконання багато в чому залежить результативність процесу життєвого самовизначення, а в кінцевому підсумку - самореалізація людини, яка зазнала ампутації кінцівки.

Біографія автора

  • Ольга Лазаревська, Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
    кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри інструментального виконавства Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Боговская О. И. О некоторых особенностях личности инвалидов, перенесших ампутацию нижних конечностей // Врачебно-трудовая экспертиза и трудовое устройство инвалидов. Сборник научных трудов. - М.: Политиздат, 1979. -С. 89-98.

Криничанский А. В. Психическая дезадаптация и система психотерапии в реабилитации инвалидов с ампутационными дефектами нижних конечностей. Клиническое и социально-психологическое исследование. Автореф. дисс... канд. мед. наук. - Харьков, 1977. - 24 с.

Лазаревська О. М., Дунай Ю. П. Основи медичної психології. - Тернопіль, 2003. - 181 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

Леонтьев Д. . Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). - М.: Смысл, 1992. - 35 с.

Леонтьев Д. А. Теория личностного смысла. - М.: МГУ, 1992. - 286 с.

Столин В. В. Самосознание личности. - М.: Владос, 1983. - 181 с.

Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. - М.: Прогресс, 1990. - 211 с.

Завантаження

Як цитувати