ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Людмила Пріснякова

Анотація

Складні і небезпечні технології, екстремальні умови діяльності людини створюють передумови для порушень робочого процесу різних людино-машинних систем, появи помилкових дій, загрози реальних проявів аварійних ситуацій. Зниження професійної надійності людини-оператора зумовлює професійний стрес та погіршує працездатність [ 10]. Причина багатьох помилкових дій - недостатній контроль за робочою ситуацією. її неконтрольованість пов’язана насамперед з особистісними якостями людини. Згідно з .БИ. Луєгііі (див. [10]), найважливішими типами особистого контролю є: 1) поведінковий контроль, який дозволяє ліквідувати об’єктивну загрозу несприятливої події, і 2) контроль, що стосується прийняття рішення, тобто здатності зробити вибір із двох чи більше альтернатив.

Біографія автора

  • Людмила Пріснякова
    кандидат психологічних наук, доцент, дійсний член Міжнародної академії інформаційних технологій, м. Дніпропетровськ

Посилання

Блинков С. ЇМ., Фейгенберг И. М., Цискаридзе М. А., Яковлев А. И. О нарушении вероятностного прогнозирования при некоторых очаговых поражениях головного мозга // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека / Под ред. И.М. Фейгенберга, ГЕ. Журавлева. - М.: Наука, 1979. - С. 347-360.

Бойко Е. И. Время реакции человека. - М.: Медицина, 1964. - 438 с.

Лебедев А. Н., Бовин Б. Г. О механизме сличения воспринимаемых сигналов с ожидаемыми // Нормативные и дескриптивные модели принятия решений. - М.: Наука, 1981. - С. 123-129.

Присняков В. Ф., Приснякова Л. М. Математическое моделирование переработки информации оператором человеко-машинных систем. - М.: Машиностроение, 1990.

- 248 с.

Присняков В. Ф., Приснякова Л. М. Модель процесса удержания информации в памяти человека // Психол. журнал. - 1984.- Т. 5, № 4. - С. 29-36.

Фейгенберг И. М. Вероятностное прогнозирование в деятельности мозга // Вопросы психологии. - 1963. - №2.

Link S. W. The wave theory of difference and similarity. -Hillsdale: New Jersey, 1992. - 40o p.

Stevens S.S. Psychophysics: Introduction to its perceptual, neural, and social prospects. - New-York: Wiley, 1975.

- 308 p.

Пріснякова Л. Можливості математичного моделювання психологічних процесів // Психологія і суспільство. -

- №2. - С. 90-96.

Бодров В. А. Информационный стресс. - М.: ПЕР СЭ,

- 352 с.

Завантаження