The theoretical substantiation of practical psychology

Authors

  • Vitaliy Panok Doctor of Psychological Sciences, Senior Researcher, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Director of the Ukrainian Scientific and Methodological Center for Practical Psychology and Social Work of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Keywords:

academic psychology, applied psychology, psychological practice, psychological service, practical psychologist, psychotechnique, principles

Abstract

Research is devoted to the actual problem of determining the theoretical-methodological foundations of development applied psychology in Ukraine. It is implemented from the position of system-structural and historical approaches and also based on principles of scientific designing organizational-functional models of activity psychological services. Outlined methodological vectors of study the phenomenon of psychological practice, the distinction of applied, scientific-academic, non-scientific and household branches of psychology, determined the role and place of applied psychology in the system of psychological knowledge and social practice. Purely practical application of received results found a reflection in the development and empirical implementation of organizational-functional models, principles and methodic provision of activity psychological services and in a model of professional training practical psychologists.

References

Abramova G.S. Vvjedjenije v praktichjeskuju psihologiju / G.S. Abramova. – Еkatjerinburg: “Djelovaja kniga”, M.: Izdatjel’skij cjentr “ACADЕMIA”, 1995. – 224 s.

Anan’jev B.G. Chjelovjek kak prjedmjet poznanija / Anan’jev B.G. Izbr. psihol. trudy: V 2-h t. – M.: Pjedagogika, 1980. – T.1. – S. 16–178.

Ball G.A. Tjeorija uchjebnyh zadach. Psihologo-pjedagogichjeskij aspjekt / G.A. Ball. – M.: Pjedagogika, 1990. – 184 s.

Bondarenko O.F. Psyhologіchna dopomoga osobystostі / O.F. Bondarenko. – Harkіv: Folіo, 1996. – 237 s.

Vygockij L.S. Istorichjeskij smysl psihologichjeskogo krizisa / L.S. Vygockij // Sobr. soch.: u 6 t. – M.: Prosvjeschjenije, 1982. – T.1. – S. 291–436.

Vygockij L.S. K voprosu o pjedologii i smjezhnyh s njeju naukah / L.S. Vygockij // Pjedologija. – 1931. — №3 (15). – S. 52 – 58. Еljektronnij rjesurs: http://psychlib.ru/mgppu/pjeriodica/Pjedologia071931/VPS-012.HTM

Kostjuk G.S. Pjedologija / G.S. Kostjuk. – K.: Rad. shkola, 1933. – 357 s.

Kulagina I.Ju. Vozrastnaja psihologija: Polnyj zhiznjennyj cikl razvtija chjelovjeka: [uchjebnoje posobije] / I.Ju. Kulagina, V.N. Koljuckij. – M.: TC “Sfjera”, pri uchastii “Jurajt-M”, 2001. – 464 s.

Ljeont’jev A.N. Probljemy razvitija psihiki / A.N. Ljeont’jev. – 4-je izd. – M.: Id-vo MGU, 1981. – 584 s.

Magnusson D. Situacjonnyj analiz. Empirichjeskije issljedovanija vyhodov i situacij / D. Magnusson // Psiholichjeskij zhurnal. – 1983. – T.4, №2. – S. 28–33.

Maximjenko S.D. Gjenjezis suschjestvovanija lichnosti: [monografija] / S.D. Maximjenko. – K.: “KMM”, 2006. – 240 s.

Martynjuk I.O. Zhiznjennyje cjeli lichnosti: ponjatije, struktura, mjehanizmy formirovanija / I.O. Martynjuk. – K.: Nauk. dumka, 1990. – 120 s.

Maslow A. Psihologija bytija / A. Maslow. – M.: Vakljer, 1997. – 302 s.

Mjerlin V.S. Ochjerk intjegral’nogo issljedovanija individual’nosti / V.S. Mjerlin. – M.: Pjedagogika, 1986. – 256 s.

Panok V.G. Mjetodychnі pіdhody do nadannja psihologіchnoyi dopomogy potjerpіlym vіd tjehnogjennoyi katastrofy: [monografіja] / V.G. Panok. – K. : CSЕP, 1999. – 106 s.

Panok V.G., Rud’ G.V. Psyhologіja zhyttyevogo shljahu osobystostі: [monografіja] / V. G. Panok, G. V. Rud’. – K. : Nіka-Cjentr, 2006 – 280 s.

Panok V.G. Praktichna psyhologіja. Tjeorjetiko-mjetodologіchnі zasadi rozvitku : [monografіja] / V.G. Panok. – Chjernіvcі: Tjehnodruk, 2010. – 486 s.

Panok V.G. Psyhologіchna sluzhba: [navch.-mjetod. posіb. dlja studjentіv і vikladachіv]; vydannja drugje, stjerjeotipnje. – Kam’janjec’-Podіl’s’kyj: TOV Drukarnja Ruta, 2013. – 328 s.

Osnovy praktychnoyi psyhologіyi: [pіdruchnik dlja studjentіv VZO] / kjer. kol. avt. V.G. Panok; N. Chjepjelyeva, T. Titarjenko [ta іn.]. – K. : Libіd’, 2006. – 536 s.

Panok V. G. Stratjegіja rozvitku psyhologіchnoyi sluzhby systjemy osvіty Ukrayiny : [mjetod. posіb.] / V.G. Panok, І.І. Cushko. – K. : Nіka-Cjentr, 2004. – 128 s.

Panok V. G. Psyhologіchna sluzhba vyschogo navchal’nogo zakladu (organіzacіjno-mjetodychnі aspjekti): [mjetod. posіb.] / V.G. Panok, V.D. Ostrova. – K. : Osvіta Ukrayini, 2010. – 230 s.

Panok V.G. Koncjepcіja nacіonal’noyi socіal’no-psihologіchnoyi sluzhby / V.G. Panok // Pjedagogіka і psihologіja. – 1994. – № 2–3. – S. 17–27.

Panok V.G. Do pobudovi tjeorjetichnyh zasad ukrayins’koyi praktichnoyi psyhologіyi / V.G. Panok // Zbіrnik naukovih prac’ Іnstitutu psyhologіyi іm. G.S. Kostjuka APN Ukrayini. Probljemi rozvival’nogo navchannja. – K., 1997. – S. 344–351.

Panok V.G. Do pytannja pro mjetodologіchnі osnovi praktychnoyi psyhologіyi / V.G. Panok // Aktual’nі probljemy psyhologіyi: Naukovі zapysky Іnstitutu psyhologіyi іm. G.S. Kostjuka APN Ukrayini. – K. : Nora-Druk, 2001. – Vip. 21. – S. 215–225.

Panok V.G. Projektno-tjehnologіchnyj pіdhіd u profjesіjnіj dіjal’nostі praktychnogo psihologa / V.G. Panok // Pjedagogіchna osvіta: tjeorіja і praktika. Psyhologіja. Pjedagogіka: zb. nauk. prac’ KMPU іm. B.D. Grіnchjenka. –2005. – № 4.– S. 79–86.

Panok V.G. Psychology in thje Ukrainje // Thje Psychologist. – Thje British Psychological Socijety. – 2006. – Djec., vol. 19, №12. – P. 730–732. – L. Korallo.

Panok V.G. Tjeorjetichnі zdobutky pjedologіyi і suchasna prikladna psyhologіja / V.G. Panok // Naukovі zapiski Іnstitutu psihologіyi іm. G. S. Kostjuka APN Ukrayini. – 2007. – Vip. 32. – 518 s. – S. 250–260.

Pjetrovskij A.V. Istorija i tjeorija psihologii / A.V. Pjetrovskij, M.G. Jaroshjevskij. – Rostov-na-Donu, 1996. – T.1.– 464 s.

Piazhje Zh. Izbrannyje psihologichjeskije trudy / Zhan Piazhje. – M.: Prosvjeschjenije, 1969. – 659 s.

Psyhologіchna dopomoga postrazhdalym vnaslіdok krizovih travmatichnih podіj: [mjetodichnij posіbnik] / Z.G. Kіsarchuk, Ja.M. Omjel’chjenko, G.P. Lazos ta іn.; za rjed. Z.G. Kіsarchuk. – K.: TOV “Vidavnictvo “Logos”, 2015. – 207 s.

Romjenjec’ V.A. Іstorіja psyhologіyi XX stolіttja / V.A. Romjenjec’, І.P. Manoha. – K.: Libіd’, 1998. – 990 s.

Rubinshtjejn S.L. Osnovy obschjej psihologii / S.L. Rubinshtjejn. – SPb: Pitjer, 2002. – 720 s.

Tkachjenko O.M. Priyncypy, katjegorіyi і mjetodologіchnі probljemy psyhologіyi / Oljexandr Tkachjenko // Psyhologіja і suspіl’stvo. – 2009. – №1. – S. 45–133.

Fradkin F.A. Pjedologija: mify i djejstvitjel’nost’ / F.A. Fradkin. – M.: Prosvjeschjenije, 1991. – 126 s.

Frankl V. Chjelovjek v poiskah smysla / Viktor Frankl. – M.: Progrjess, 1990. – 368 s.

Freud Z. Vstup do psyhoanalіzu / Zigmund Freud. – K.: Osnova, 1998. – 709 s.

Fromm E. Imjet’ ili byt’ / Erih Fromm. – K.: Nika-Cjentr, 1998. – 400 s.

Furman A.V. Vіtakul’turnje obgruntuvannja praktychnoyi psyhologіyi / Anatolіj V. Furman // Praktychna psihologіja і socіal’na robota. – 2003. – №4. – S. 9–13.

Furman A.V. Vstup do shkіl’noyi praktychnoyi psyhologіyi: [monografіja] / Anatolіj V. Furman. – K.-Donjec’k: Rovjesnik, 1993. – 52 s.

Furman A.V. Dіagnostychnij naprjam uzmіstovljennja dіjal’nostі psyhologіchnoyi sluzhbi unіvjersytjetu / Anatolіj V. Furman, Tjetjana Nadvinichna // Psyhologіja і suspіl’stvo. – 2014. – №3 (57). – S. 69 –101.

Furman A.V. Organіzacіjno-dіjal’nіsnі іgri u vischіj shkolі: [monografіja] / A.V. Furman, S.K. Shandruk. – Tjernopіl’ : TNЕU, 2014. – 272 s.

Furman A.V. Psyhologіchna sluzhba unіvjersitjetu: vіd modjelі do tjehnologіyi / Anatolіj V. Furman, Tjetjana Nadvynychna // Psyhologіja і suspіl’stvo. – 2013. – №2. – S. 80–104.

Chjepjelyeva N.V. Naratyvnі psyhotjehnologіyi / [Chjepjelyeva N.V., Smul’son M.L., Shilovs’ka O.M., Gucol S.Ju.]: N.V. Chjepjelyeva (zag. rjed.). – K.: Glavnik, 2007. – 144 c. – (Sjerіja “Psyhologіchnij іnstrumjentarіj”).

Etkind A.M. Eros njevozmozhnogo. Istorija psihoanaliza v Rossii / A.M. Etkind. – SPb.: Mjeduza, 1993. – 464 s.

Jaroshjevskij M.G. Istorija psihologii / M.G. Jaroshjevskij. – M.: Mysl’, 1996. – 586 s.

Jacjenko T.S. Osnovy glybynnoyi psyhokorjekcіyi: fjenomjenologіja, tjeorіja і praktika: [navch. posіb.] / T.S. Jacjenko. – K.: Vyscha shkola, 2006. – 382 s.

Back K.W. Pjercjeption of sjelf and thje study of wholje lifje / K.W. Back, J.D. Morris. – In: Normal aging II. Rjeports from thje Dukje Longitudinal Studijes,1970-1973 / Еd. by Е. Palmorje. – Durham: Dukje Univ. prjess,1974. – P. 216–221.

Cottlje T.J. Thje prjesjent of things futurje / T.J. Cottlje, S.L. Klinjebjerg. – Njew York : Thje Frjeje Prjess, 1974. – 290 p.

Kjelly H.H. Thje procjessjes of causal attribution / H.H. Kjelly // Amjer. Psychol. – 1973. – N2, Fjebruary. – P. 107–128.

Milljer D.T. Еffjects of tjemporal pjerspjectivje on thje attribution procjess / T.D. Milljer, C.A. Portjer // J.Pjers.Soc.Psychol. – 1980. –T.39, N4. – P. 532–541.

Socialization and thje lifje cyclje / Еd. by P.L. Rosje. – Njew York: St. Martin’s prjess, 1979. – 411 p.

Wjeinstjein N.D. Unrjealistic optimism abowt futurje lifje jevjents / N.D. Wjeinstjein. – J. Pjers. Soc. Psychol. – 1980. – T.39, N5. – P. 806–820.

Issue

Section

Статті

How to Cite

Panok, Vitaliy. “The Theoretical Substantiation of Practical Psychology”. Psyhology & Society, no. 1, Mar. 2019, pp. 91-108, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/enpis/article/view/910.