МІЖКУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ ВИБІРОК СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕСТУ МОТИВАЦІЙНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Леонід Бурлачук, Христина Рахубовська

Анотація


У статті описуються результати порівняння культурних особливостей італійської, болгарської, румунської, угорської та української (рідномовної та російськомовної) вибірок стандартизації Тесту мотиваційних орієнтацій (ТОМ). Виявлені відмінності, зумовлені такими чинниками, як особистісна значущість опитування, національні особливості світобачення, надання респондентами різної вагомості питанням влади, престижу, міжособистісних стосунків тощо.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Борджони Л, Петита Л, Бярбярянели К. Тест за Мотивационна Ориентация (ТОМ): Административно ръководство. - София: ОС България, 2007. - 72 с.

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2003. - 238 с.

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 688 с.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. - К.: ПАН Лтд, 1994. - 288 с.

Berlyne D.E. Curiosity and exploration. - Science, 1966. - 294 р.

BorgogniL, Petitta L, Barbaranelli C. Test of Motivational Orientation (TOM): Manual. - Firenze: Giunti

O.S. Organizzazioni Speciali, 2009. - 54 р.

Borgogni L, Petitta L, Barbaranelli C. TOM - Test di Orientamento Motivazionale: Manuale. Seconda ristampa - Firenze: Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, 2007. - 47 р.

McClellandD.C. Human Motivation. - Morristown, NJ: General Learning Press, 1973. - 390 р.

McClelland D.C. Human motivation. - Scott: Foreman & Co., 1985. - 420 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)