САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Мирослав Боришевський

Анотація


У статті йдеться про становлення та розвиток особистості. Показана провідна роль самосвідомості у
цьому процесі. Завдяки адекватній самосвідомості людині вдається стати суб’єктом, здатним скеровувати власні потенційні можливості у русло конструктивних самозмін, самотворення. Залежно від змістовних характеристик та цільової спрямованості самосвідомість зумовлює алгоритм розгортання життєвих сценаріїв особистості, визначає сенс її життя.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. - М.: Мысль, 1977. - Т.2. - 573 с.

Боришевский М.И. Саморегуляция поведения школьников // Советская педагогика. - 1991. - № 3. - С. 32-36.

Боришевський М.Й. (ред.) Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості: У 2-х томах. - K.: Дніпро, 2001.

Боришевский М. И. (ред.). Развитие нравственных убеждений школьников. - K.: Рад. школа, 1986.

- 184 с.

Кант И. Сочинения в шести томах. - М.: Мысль, 1965.

- Т. 4. Ч. I. Критика практического разума. - 294 с.

КостюкГ.С. Про роль спадковості, середовища і виховання в психічному розвитку дитини // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко. - K.: Рад. школа, 1989. -

С. 98-133.

Боришевський М.Й. Залежність розвитку альтруїзму особистості від спрямованості її самосвідомості // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Кос-тюка АПН України. - Вип. 2о. Частина І. - K., 2000.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1946. - 486 с.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)