АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

Наталія Сціборовська

Анотація


У процесі дослідження було встановлено, що процес формування моральних взаємовідносин у педагогічному колективі зумовлений впливом великої кількості факторів, від взаємодії яких залежить зміст взаємостосунків, їхня спрямованість і стійкість, а також тенденції розвитку. Всю сукупність факторів на основі особистісно-соціально-діяльнісного підходу можна класифікувати на чотири основні групи - соціальні, соціально-психологічні, особистісно-психологічні та педагогічні. Останні є взаємопов’язаними і взаємозумовле-ними, синтетично вони впливають на моральні стосунки у педагогічних колективах шкіл (табл. 1).


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура. - Л.: ЛГУ, 1974. - С. 33.

Яцій О. М. Педагогічне стимулювання морального самовиховання майбутніх вчителів: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Одеса, 1996. - 22 с.

Вакуленко В. М. Самоосвіта і підвищення кваліфікації як фактор професійного успіху вчителя // Соціалізація особистості: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. А. Й. Папської. - К.: Школа, 2002. - Т. 16. - С. 105-118.

Гозман Л.Я. Межличностная аттракция как фактор эффективности групповой деятельности // Психология возрастных коллективов. - М., 1978. - С. 11-12.

Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 124-130.

Іщенко Д. В. Процеси самоосвіти // Сучасні педагогічні технології у вищій школі. Наук.-метод. збірник. - К.: Школа, 1995. - 306 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)