Human limitless of Heorhiy Ball

Authors

  • Serhiy Boltivets doctor of psychological sciences, professor, head of rehabilitation programs of Special Care Clinics, head of the Ukrainian Society for Hypnosis, deputy editor-in-chief and permanent author of the journal Psychology and Society, Kyiv

Keywords:

psychology

Abstract

Human limitless of Heorhiy Ball

References

Ball H.O. Do vyznachennia zasad ratsiohumanistychnoho pidkhodu v metodolohii psykholohichnoi nauky / Heorhii Ball // Psykholohiia i suspilstvo. – 2000. – №2. – S. 74–90 [In Ukrainian].

Ball H.O. Do obgruntuvannia ratsiohumanistychnoho pidkhodu u psykholohii / Heorhii Ball // Psykholohiia i suspilstvo. – 2004. – №4. – S. 60–74 [In Ukrainian].

Ball G.A. Psihologija v raciogumanistichjeskoj perspektive: Izbrannyje raboty / Georgiy Alexeevich Ball. – K.: Izd-vo Osnova, 2006. – 408 s. [In Russian].

Ball G.A. “Psihologija” metodologii: raciogumanisticheskij vzgljad/ G.A. Ball // Voprosy psihologii. – 2011. – № 2. – S. 3–13 [In Russian].

Ball H. Ratsiohumanistychna oriientatsiia v analizi vzaiemozviazku dobra i zla v sotsialnii povedintsi / Heorhii Ball // Estetyka i etyka pedahohichnoi dii: zb. nauk. prats. – Vyp. 2. – K.: Poltava, 2011. – S. 22–34 [In Ukrainian].

Ball H. Systema pryntsypiv ratsiohumanizmu / Heorhii Ball // Psykholohiia i suspilstvo. – 2011. – № 4. – S. 16–32 [In Ukrainian].

Boltivets S.I. Ball Oleksii Mykhailovych / S.I. Boltivets // Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. – T. 2. – K.: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Naukove tovarystvo im. Shevchenka, Koordynatsiine biuro Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy, 2003. – S. 169 [In Ukrainian].

Humanistychna psykholohiia: Antolohiia: [navch. posibn. dlia stud. vyshch. navch. zakladiv]: u 3-kh t. / uporiadn. i nauk. red. Roman Trach (SShA) i Heorhii Ball (Ukraina). – K.: Universytetske vyd. “Pulsary”, 2001. – Tom 1: Humanistychni pidkhody v zakhidnii psykholohii KhKh st. – 252 s. [In Ukrainian].

Tyshchenko S.P. Ball Heorhii Oleksiiovych / S.P. Tyshchenko // Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. – T. 2. – K.: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Naukove tovarystvo im. Shevchenka, Koordynatsiine biuro Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy, 2003. – S. 169 [In Ukrainian].

Furman A.V. Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii: psykholoho-dydaktychnyi aspekt: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. – Ternopil: Aston, 2007. – 164 s. [In Ukrainian].

Issue

Section

Статті

How to Cite

Boltivets, Serhiy. “Human Limitless of Heorhiy Ball”. Psyhology & Society, no. 2, Mar. 2019, pp. 9-12, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/enpis/article/view/951.