Psychophysiology silence, speaking and singing in the regulation of student learning

Authors

  • Serhiy Boltivets doctor of psychological sciences, professor, head of rehabilitation programs of Special Care Clinics, head of the Ukrainian Society for Hypnosis, permanent author and member of the editorial board of the journal Psychology and Society, Kyiv

Keywords:

“harmony of intelligence and health”, Pisneznayka, psychophysiological effects, variability of brain rhythms, drives, addictions, individual genesis of abilities

Abstract

The research deals with the interdependences of teaching and health of learners and their implementation in the medical and psychological project. This project includes the corresponding technique of schooling harmonization “Harmony of intelligence and health”, developed by PhD in Medicine N. Yanovskay, and figuratively named “Pisneznayka” for the subjective self-realization of learners. The study covers the psychophysiological effects of the technique, the results of medical and psychological examinations, correlation and analysis of hardware indexes of five psychophysiological states of learners such as silence, speaking and singing. There has been discovered the life-long value of harmonic preschool and school teaching periods in relation to socially determined dangers resulted in addictions and inverted self-realization of children and adolescents, dangerous for their health and social coexistence.

References

Zavolzhskaja N.I. Shkol’naja gigijena / N.І.Zavolz’ka. – S.-Pb.: Izd. zh. “Sovrjemjennaja mjedicina i gigijena”, 1898. – 178 s.

Holl S. Sobranije statjej po pjedologii i pjedagogikje / S.Holl [pod rjed. priv.-doc. N.D.Vinogradova i A.A.Grombaha]. – M.: Mosk. knigoizd-vo, 1912. – 444 s.

Dubrovskij A.A. Otkrytoje pis’mo vracha uchitjelju [uch. pos.] / O.O.Dubrovs’kij. – M.: Prosvjeschjenije, 1988. – 30 s.4. Osnovy Zdorovia. Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 1-4 klasy. Lyst Ministerstva № 1/9-426 vid 01.06.2012 “Shchodo instruktyvno-metodychnykh rekomendatsii iz bazovykh dystsyplin” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html

Antoniuk V. H. Zvukove movlennia v narodno-pobutovomu vzhytkovi ukraintsiv : [posib. z etnolohii] / V. H. Antoniuk : red. T. I. Liurina ; KMPU im. B. D.Hrinchenka. – K.: Obrii, 1996. – 128 s.

Antoniuk V.H. Holos horlytsi : narysy z etnolohii / V. H.Antoniuk? red. O. Hubko. – K.: Obrii, 1996. – 88 s.

Antoniuk V. H. Postanovka holosu : [navch. posib. dlia stud. vyshch. muz. zakl.] / V. H. Antoniuk ; KNUKiM. – K. : Ukr. ideia, 2000. – 68 s.

Tiutiunnyk P. Tekhnika ozdorovchoho spivu abo tekhnika ukrainskoho belkanto [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://cerkva.dp.ua/ozdorovchij-spiv/

“PisneZnaika”: unikalne navchannia – i zdorovia, i znannia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://sanaris.com.ua/pesneznaika/

“PisneZnaika” – suchasnii osviti” // Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni tekhnolohii navchannia v pochatkovii osviti”, 13-14 kvitnia 2006 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://sanaris.com.ua/pesneznaika/suchasnij_ osviti_suc_3230.html

Antropova M.V. Rabotosposobnost uchashchykhsia і ee dynamyka v protsesse uchebnoi y trudovoi deiatelnosty / M.V. Antropova. – M.: Prosveshchenye, 1968. – 251 s.

Rytmika ta osnovy tantsiu. Prohramy zahalnoosvitnikh sanatornykh shkil-internativ dlia ditei z psykhonevrolohichnymy zakhvoriuvanniamy (1-9 klasy): [navch. vyd.] / Bielkina E.V., Boltivets S.I., Dolhykh V.O., Klymenko V.V., Tarakanova A.P., Uralova L.T., Shevchuk A.S. – K.: RUMK, 1993. – 1993. – 32 s.

Shevchuk A.S. Ukrainski muzychno-khoreohrafichni tradytsii yak zasib muzychno-rukhovoho rozvytku starshykh doshkilnykiv : [monohrafiia] / A.S. Shevchuk. – Fastiv: Polifast, 2005. – 332 s.

Shevchuk A.S. Vykorystannia ukrainskykh muzychno-khoreohrafichnykh tradytsii yak zasobu harmoniinoho vplyvu na rozvytok dytyny : monohrafiia // Teoriia i praktyka doshkilnoi osvity v Ukraini: kolekt. monohraf. / [avt. kol.: Z. N. Borysova, H. V. Bielienka, O. L. Bohinich, N. M. Holota ta in.; za zah. red. H. V. Bielienkoi, M. A. Mashovets]. — K.: Kyivskyi un-t im. Borysa Hrinchenka, 2011. — 232 s. — S. 131-150.

Shevchuk A.S. Muzychno-rukhovyi rozvytok doshkilnykiv zasobamy khoreohrafii : [monohrafiia] / A.S. Shevchuk. – Vilchkovskyi E.S., Denysenko N.F., Tsos A.V., Shyian B.M. ta in. // Optymizatsiia fizychnoho rozvytku dytyny u vitchyznianii systemi osvity: [monohrafiia] / Vilchkovskyi E.S., Denysenko N.F., Tsos A.V., Shyian B.M. ta in. — Zaporizhzhia: ZOIPPO, 2010. – 250 s. – S. 188-214.

Shevchuk A. Rozvytok doshkilniat v muzychno-rukhovii diialnosti : [navch.-metod. posib.] / A. Shevchuk. – K.: Vyd. dim “Shkilnyi svit”, 2006. – 128 s.

Informatsiia ta propozytsii shchodo pidhotovky shchorichnoi dopovidi Prezydentu Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini za pidsumkamy 2015 roku/DU “Instytut pediatrii, akusherstva i hinekolohii NAMN Ukrainy” (na lyst Ministerstva molodi ta sportu Ukrainy vid 18.05.2016 r. №4478/3.4).

“NEXUS-10” Mark-II vyrobnytstva “Mind Media BV”, Herten The Netherlands [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mindmedia.info/CMS2014/en/products

Vereshchahyn M. Biudzhet RF na 2016 hod [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://fakeoff.org/corruption/byudzhet-rf-na-2016-god

Pakyn Yu. Lechenye narkomanyy: faktorы uspekha / Yu.V. Pakin. – K.: Klinika aktyvnoi terapii osoblyvykh staniv, 2016. – 92 s.

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv / [uklaly O.I. Skopnenko, T.V. Tsymbaliuk]. – K.: Dovira, 2006. – 789 s.

Issue

Section

Статті

How to Cite

Boltivets, Serhiy. “Psychophysiology Silence, Speaking and Singing in the Regulation of Student Learning”. Psyhology & Society, no. 4, Mar. 2019, pp. 104-20, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/enpis/article/view/941.