Personal adaptability as a multi-parameter psycho-spiritual formation

Authors

  • Iryna Revasevych Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology and Social Work of the Ternopil National Economic University, Deputy Editor of the Methodological Almanac "Vital Culture Mill", Ternopil. ORCID: 0000-0002-0252-4858 ResearcherID: I-7323-2017 http://orcid.org/0000-0002-0252-4858

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.132

Keywords:

adaptation, personal adaptability, social adaptability, vita-cultural space, internal psycho-spiritual world of personality, disadaptation, non-adaptability, adaptability, activity, action

Abstract

The research covers theoretical ideas about understanding the nature and features of socio-psychological adaptation of a person to the world. The essential content filling of two levels of adaptation functioning social and mental – are considered in the article. It is proved that a social level of adaptation defines the interaction of a person with the environment, therefore there is a social adaptability of the subject to the outside world and social adaptability of personality in a complex structured vita-cultural space. Mental level involves the isolation of a person as a psycho-spiritual sub-system (A. V. Furman), where personal adaptation to the internal mental dimension and personal adaptation in own psycho-spiritual world happens. The exclusive role in cognition the socio-psychological adaptation of the typological method in the context of vita-cultural methodology is argumented, the essence of which lies in the fact that for each of proposed conceptual fixations of adaptive activity, is fixed a specific category field, which sets the sphere of their application. The development of this approach and the precise singling out of its methodological foundations enables the allocation of dominant indicators of consciousness at different levels of subjective experience: in the sphere of unconsciousness – transfinite Self, in the subconscious – immanent Self, in consciousness – Self-concept, in transcendence – intuitive Self.

References

Ball G.A. Poniatie adaptatsii i ego znachenie dlia psikhologii. G.A. Ball. Voprosy psikhologii. 1980. № 1. S. 92-100.

Ball H.O. Ratsiohumanistychna oriientatsiia v metodolohii liudynoznavstva. H.O.Ball. K.: Vydavnytstvo PP “SKD”, 2017. 204 s.

Humanistychna psykholohiia : antolohiia : u 3 t. [upor. i nauk. red. Roman Trach (SShA) i Heorhii Ball (Ukraina) ]. K. : Univ. vyd-vo PULSARY, 2001. T. 1 : Humanistychni pidkhody v zakhidnii psykholohii KhKh st. 2001. 252 s.

Humanistychna psykholohiia : antolohiia : u 3 t. [upor. i nauk. red. Roman Trach (SShA) i Heorhii Ball (Ukraina) ]. K. : Univ. vyd-vo PULSARY, 2001. T. 2 : Psykholohiia i dukhovnist : (Svitohliadni aspekty humanistychno zoriientovanykh napriamiv u suchasnii zakhidnii psykholohii). 2005. 279 s.

Znakov V.V. Dukhovnost cheloveka v zerkale psikhologicheskogo znaniia i religioznoi very. V.V.Znakov. Voprosy psikhologii. 1998. № 9. S. 104-114.

Kazmirenko V. Sotsialno-psykholohichna rehuliatsiia diialnosti orhanizatsii. V.Kazmirenko. Psykholohiia i suspilstvo. 2004. № 2. S. 5-29.

Leontev A.N. Problemy razvitiia psikhiki. A.N. Leontev. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1981. 584 s.

Lersh F. Struktura osoby. Filip Lersh; nauk red. R.Tracha i V. Andriievskoi; perednie slovo R.Tracha; per. z nim. I.Ivashchenko [ta in..]; Nauk. t-vo Shevchenka v Amerytsi. K.: Univ. vyd-vo PULSARY, 2014. 560 s.

Matiushkin A.M. Psikhologicheskaia struktura, dinamika i razvitie poznavatelnoi aktivnosti. A.M. Matiushkin. Voprosy psikhologii. 1982. №4. S. 5-17.

Nalchadzhian A.A. Sotsialno-psikhologicheskaia adaptatsiia lichnosti (formy, mekhanizmy i strategii). A.A. Nalchadzhian. Еrevan: Izd-vo Armianskoi SSR, 1988. 364 s.

Orban-Lembryk L. Zalezhnist povedinky osobystosti vid vplyvu problemohennoho sotsiumu. L. Orban-Lembryk. Psykholohiia i suspilstvo. 2004. № 1. S. 71-82.

Petrovskii A.V. Problemy razvitiia lichnosti s pozitsii sotsialnoi psikhologii. A. V. Petrovskii. Voprosy psikhologii. 1984. №4. S. 15-29.

Petrovskii V.A. Lichnost v psikhologii: paradigma subieektnosti. V.A.Petrovskii. Rostov-na-Donu: Feniks, 1996. 512 s.

Psikhologiia: slovar. Pod obshch. red. A.V. Petrovskogo, M.G. Iaroshevskogo. 2-e izd. M.: Politizdat, 1991. 494 s.

Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A.Romentsia: zb. st. uporiad. P.A.Miasoid; vidp. red. A.V.Furman. K.: Lybid, 2012. 296s.

Revasevych I. Psykholohichni invarianty osobystisnoi adaptovanosti shkoliariv u systemi modulno-rozvyvalnoho navchannia. I. Revasevych. Psykholohiia i suspilstvo. Ternopil : TNEU, 2007. № 1. S. 109-127.

Revasevych I. S. Psykholohichna struktura i dynamika osobystisnoi adaptovanosti uchniv zahalnoosvitnikh shkil: dys. … kand. psykholoh. nauk: 19.00.07. I. S. Revasevych. . Ivano-Frankivsk, 2007. 234 s.

Rotenberg V.S. Poiskovaia aktivnost i adaptatsiia. V.S.Rotenberg, V.V. Arshavskii. M.: Nauka, 1984. 192 s.

Sannikova O. P. Adaptivnost lichnosti: [Monografiia]. Sannikova O. P., Kuznetsova O. V. Odessa: Izdatel N. P.Cherkasov, 2009. 258 s.

Sardzhveladze N.I. Lichnost i ee vzaimodeistvie s sotsialnoi sredoi. N.I. Sardzhveladze. Tbilisi, 1989. 208 s.

Furman A.A. Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti: [monohrafiia]. Anatolii A. Furman. Ternopil : TNEU, 2017. 508 s.

Furman A. V. Psykhodiahnostyka : [navch.-metod. modulnyi kompleks iz dystsypliny]. A. V. Furman. 3 vyd., skor. Ternopil, 2015. 64 s.

Furman A. V. Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia : [monohrafiia]. Anatolii V. Furman. Ternopil : TNEU, 2016. 378 s.

Furman A.V. Psykhodiahnostyka osobystisnoi adaptovanosti: [naukove vydannia]. A.V. Furman. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2000. 197 s.

Furman A.V. Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti: [naukove vydannia]. Anatolii V. Furman. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2002. 132 s.

Furman A.V. Svidomist yak ontopsykhichna diisnist: sutnisni kontury piznannia. Anatolii V. Furman. Psykholohiia svidomosti: teoriia i praktyka naukovykh doslidzhen: tezy II mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 21 bereznia 2018 r. vidp. red. O.V.Drobot; DVNZ “Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody”. K.: Talkom, 2018. S. 35-39.

Furman A.V. Svidomist yak ramkova umova piznannia i metodolohuvannnia. Anatolii V. Furman. Psykholohiia i suspilstvo. 2017. № 4 (70). S.16-38.

Furman (Humeniuk) O.Ie. Problematyka Ya u psykhoanalitychnii teorii Zyhmunda Froida: Lektsiia. O.Ie Furman (Humeniuk). Ternopil: Ekonomichna dumka, 2003. 34 s.

Furman (Humeniuk) O.Ie. Psykholohiia Ya-kontseptsii: Navchalnyi posibnyk. O.Ie Furman (Humeniuk). Ternopil: Ekonomichna dumka, 2004. 310 s.

Furman (Humeniuk) O.Ie. Spontanno-dukhovna orhanizatsiia Ya-kontseptsii universuma: Lektsiia. O.Ie Furman (Humeniuk). Ternopil: Ekonomichna dumka, 2003. 40 s.

Furman O. Ya-kontseptsiia yak predmet bahatoaspektnoho teoretyzuvannia. O.Furman. Psykholohiia i suspilstvo. 2018. № 1-2 (71-72). S. 38-67. 25. Furman A. V. Psykhodiahnostyka : [navch.-metod. modulnyi kompleks iz dystsypliny]. A. V. Furman. 3 vyd., skor. Ternopil, 2015. 64 s.

Chudnovskii V.E. Smysl zhizni: problema otnositelnoi emansipirovanosti ot “vneshnego” i “vnutrennego”. V.E. Chudnovskii. Psikhologicheskii zhurnal. 1995. T.16, № 2. S. 15-25.

Shvalb Yu. Svidomist yak vidnoshennia liudyny do svitu. Yu.Shvalb. Psykholohiia i suspilstvo. 2004. № 4. S. 154-166.

Shchedrovitskii G.P. Izbrannye trudy. G.P. Shchedrovitskii. M.: Shk. Kult. Politiki, 1995. 760 s.

Iung K. Analiticheskaia psikhologiia. K.Iung. Istoriia zarubezhnoi psikhologii.Teksty. M.: MGU, 1986. S. 143-170.

Issue

Section

Статті

How to Cite

Revasevych, Iryna. “Personal Adaptability As a Multi-Parameter Psycho-Spiritual Formation”. Psyhology & Society, no. 3-4, Mar. 2019, pp. 120-31, https://doi.org/10.35774/pis2018.03.132.