МОДЕЛІ СМИСЛОУТВОРЕННЯ В СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ: ПСИХОФРАКТАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Юрій Романенко

Анотація


У статті різнобічному теоретико-методологічному обґрунтуванню та моделювально-типологічному опрацюванню піддана авторська аналітична модель соціологічної рефлексії процесів смислоутворення у соціальних системах. Вона пояснює співвідношення образо- та фактуально-репрезентованих складових цих процесів у підсистемах із соціальною метапрограмою, що поєднує актуалізовані інституційно-регулятивні та латентно-потенційні формоутворення. Доведено, що фрактал є матрицею поступової прихованої інфляції-трансценденції смислу в інституційному вимірі, який у соціально-історичному часі потребує регенераційної трансгресії шляхом звернення суспільства до фонду першообразів.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абельс X. Интеракция, идентификация, презентація: Пер. с нем. яз. H.A. Г оловина и В.В. Козловского. - СПб.: Изд. “Алетейя”, 1999. - 272 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. - М.: Республика, 1995. - 212 с.

Донченко О.А., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика: Монографія. - К.: Вид-во “Знання”, 2001. - 374 с.

Риіцер Дж. Современные социологические теории. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - 688 с.ил.

Романенко Ю.В. Аналіз соціальних систем (психо-фрактальний аспект). - К.: Інститут міжнародних відносин, 2003. - 200 с.

Романенко Ю.В. Смислопродукування в масовій відеопродукції : Монографія. - К.: Знання, 2004. - 278 с.

Романенко Ю.В. Смислопродукування у соціальних системах: Монографія. - К.: “Е та Е”, 2005. - 274 с.

Романенко Ю.В. Соціалізація особи: метапро-грамний та психотехнологічний аспекти: Монографія.

- К.: Вид-во ДУІКТ., 2007. - 360 с. (дод.).

Романенко Ю.В, Яковенко А.К. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: Монографія. - К.: Вид-во ДУІКТ., 2008. -318 с.

Романенко Ю.В, Яковенко А.К, Огаренко Т.О. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: прикладний аспект. - К.: Вид-во ДУІКТ., 2009. - 309 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)