ЗВ'ЯЗОК РЕЛІГІЙНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО В ЕТНОІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Наталія Совінська

Анотація


В період національного відродження української держави життєво важливою проблемою, поряд з іншими, є релігійна. При цьому успіх залежатиме, з одного боку, від її правильного науково-теоретичного обґрунтування, з іншого - від повно-вагомості та зваженості її повсякденного зреалізування.

Складність цієї проблеми на шляху до повнокровної соборності зумовлена:

а) історико-соціальними обставинами перебігу етногенезу, б) етнічним складом населення і конфесійним різноманіттям громадян, в) поліконфесійним складом населення, г) географічною мережею віруючих. У зв’язку з цим потрібне науково-теоретичне осмислення зазначених умов у їх соціально-політичному змістовому наповненні.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Брайчевський М. Ю. Утворення християнства на Русі. - К.: Наукова думка, 1988.

Власовський І. Нарис історії Української православної церкви: в 4 т. - Вид. 2-е. - Нью-Йорк; Київ, 1990.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. - К.: Обереги, 1992.

Ульновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У трьох кн., К.: Либідь, 1994.

Калінін О. Релігієзнавство. - К.: Наукова думка, 1994.

Грушевський М. С. Духовна Україна. - К.: Либідь, 1994.

Історія релігії України: У 10 т. - Т.2.: Укр. православ’я / За ред. П. Яроцького. - К, 1997.

Лубський В. Релігієзнавство. - К.: Вілбор, 1997.

Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні: Навч. пос. для вузів. К.: Знання, 1999.

Історія релігії в Україні: Навч. посібник / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький. - К.: Знання, КОО, 1999.

Павлов С. В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навчальний посідник. - К.: АртЕк, 1999. - 504 с.

Релігієзнавство / За редакцією В. І. Любского - К.: Академія, 2000. - 408 с.

Фурман А. Психокультура української ментальності.

- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Черній А. М. Релігієзнавство: Посібник. - К.: Академ-видав. - 2003 - 352 с.

Бистрицька Е. В., Зуляк І. С. Історія релігії. Збірник документів і матеріалів. - Тернопіль: Астон. - 2003. - 524 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)