СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

В’ячеслав Казміренко

Анотація


Суспільна та наукова актуальність роботи. Однією з найхарактерніших тенденцій сучасної психологічної науки є постійне розширення сфери предмета її досліджень. Розвиток міждисциплінарних зв’язків, уведення до наукового апарату системної методології розкривають нові можливості психології. При цьому дедалі актуальнішою стає її генералі-заційна роль. Важко знайти сегмент соціальної, гуманітарної чи технічної сфери науки і практики, де б сьогодні не використовувалися у тому чи іншому обсязі психологічні знання. Це значною мірою покладає на саму психологічну науку важливі завдання, пов’язані з потребою удосконалення свого понятійного апарату, оформлення комплексних експериментальних дослідницьких технологій, пояснювальних принципів і, зрештою, обгрунтування нових концептів свого предмета.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - Киев : МЗУУП, 1993. - 384 с.

Казмиренко В. П. Формирование группового опыта совместной деятельности // Вестник КГУ Вопросы философских наук. - 1982, - №14. - С. 21-27.

Казмиренко В. П. Психологическая культура как фактор профессиональной зрелости инженера // Психолого-педагогические вопросы гуманитарного образования в техническом вузе. - Новосибирск : НЭТИ, 1989. - С. 56-68.

Казмиренко В. П. Модель исследования совместной деятельности // Методы исследования личности и группы. -М.: АН СССР, Институт психологии, 1990. - С. 117-128.

Казміренко В. П. Актуальні проблеми соціальної психології // Проблеми соціальної психології. - Київ : КГУ, 1991. -С. 3-10.

Казмиренко В. П., Боровский А. Б. Социально-психологические проблемы безработицы // Персонал. - 1993. - №1. - С. 60-81.

Сарингуян Н. С. Культура и регуляция деятельности. -Ереван : Ан Армянской ССР, 1986. - 254 с.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності.

- Тернопіль : Економічна думка, 2002. - 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)