Theory in the historical progress of psychological cognition

Authors

  • Petro Myasoid candidate of psychological sciences, docent, Psychologist of Poltava Specialized Boarding School № 2, the member of the editorial board and permanent author of the Psychology and Society journal, Poltava. pmjasojid@hotmail.com ORCID: 0000-0002-6564-2368 http://orcid.org/0000-0002-6564-2368

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.036

Keywords:

psychological cognition, theoretical psychology, thinking, monism, epistemology, main problem of psychology, theory of mind, principle of involvement, category of being

Abstract

The article analyzes the correlation between the theory and history of psychology on the basis of a concept, which is formed in the process of researching the work of the outstanding Ukrainian scientist V. A Romenets. According to the concept, psychological cognition is a historical-logical-psychological process that is carried out on an epistemological basis and runs from dualism to monism; stages of the process are ways to solve the main problem of psychology, which fixes the need to characterize the mental as subjective in view of the objective; patterns of the process illuminates the thinking of the author of the theory of mind in solving this problem. The state of theoretical psychology is critically assessed, the latter is understood as marked by the theory of mind progress of psychological cognition. The example of V. A. Romenets’ creative dialogue with his predecessors shows that the theory is evidence of the author’s extraordinary place in this process. The search for the place of man in cognition ends with the proclamation of man as a subject of cognition, a body of self-knowledge of the world, capable of comprehending an object within the limits of its thinking. In epistemology, it is substantialism, proceduralism; the principle of observation is opposed by the principle of involvement; man’s place in cognition is characterized either dualistically or monistically. The idea of the identity of thought and being means that the condition of cognition is the coincidence of the way of understanding an object with the way of its existence. The philosophy of science either denies or affirms the principle of involvement, the same thing happens in the psychology of science. Subjectocentrism in epistemology is echoed in psychology by the opposition of the subjective to the objective, overcoming this opposition generates monistic theories in both epistemology and psychology. In psychology, this is the main problem; it is accentuated by the circle of cognition that the psychologist enters into when, using his own psychic, he explores the nature of the psychic. The problem – a source of psychological knowledge, the circle – evidence of the direct presence of a psychologist in this process. Marxist psychologists solve the problem monistically, in terms of the category of practice. Solutions encounter difficulties, ideas deepen the content of the category of practice and open the possibility of new solutions to this problem. Psychologists of the post-Soviet era do not think as a category of practice and, in contrast to the activity-based, assert the subjective approach. From an epistemological point of view, this is subject-centrism, and from a historical and psychological point of view, it is a step in the opposite direction. According to V. A. Roments, the main way of practice is the act as a contradictory interaction of subjective and objective, which is engraved in the history of human self-knowledge. The dynamics of the components of the act highlights the historical and ontogenetic path of man, the essence and purpose of mental, historical levels of psychological knowledge. In the work of the scientist, psychology reaches a post-classical level of development. For classical psychology, the subjective and the objective are disproportionate entities, for non-classical – the sides of reality, for post-non-classical - the side of the human way of life. The main problem of psychology is solved in fundamentally different ways; the solutions illuminate the path of psychology from dualism to increasingly meaningful monism. Analysis of the work of V. A. Romenets shows that the progress of thinking of the psychologist expresses the historical progress of psychology, which occurs when the way of thinking coincides with the way of being mental. The idea of the identity of thinking and being is illustrated, which logically completes the search for the place of man in cognition in epistemology. The inherent explanation of the nature of the mental circle of cognition expands to the limits of the existence of the mental, and the monistic solution to the basic problem of psychology no longer stands in the way. V. A. Romenets creates a theory of the way of human existence at the historical and ontogenetic level, it is actual to characterize the way of human existence at the individual level on the basis of category of being in the subject-practical content, to implement the anthropological approach in psychology and overcome the gap between theoretical and practical branches of this science.

References

Abul’khanova-Slavskaya K. A. Dialektika chelovecheskoy zhizni (Sootnosheniye filosofs-kogo, metodologicheskogo i konkretno-nauchnogo podkhodov k probleme individa). Moskva : Mysl’, 1977. 224 s.

Abul’khanova-Slavskaya K. A. Printsip sub”yekta v filosofsko-psikhologicheskoy kontseptsii S. L. Rubinshteyna. Sergey Leonidovich Rubinshteyn : Ocherki. Materialy. Vospominaniya / otv. red. B. M. Lomov. Moskva : Nauka, 1989. C. 10–61.

Abul’khanova K. O. Metodolohichne znachennya katehoriyi sub’yekta dlya suchasnoyi psykholohiyi. Lyudyna. Sub’yekt. Vchynok : Filosofs’ko-psykholohichni studiyi / za zah. red. V. O. Tatenka. Kyyiv : Lybid’, 2006. S. 37–51.

Abul’khanova K. A. Problema individual’nosti v psikhologii. Psikhologiya individual’nosti : Novyye modeli i kontseptsii / pod red. Ye. B. Starovoytenko, V. D. Shadrikova. Moskva : NOU VPO MPSI, 2009. S. 14–63.

Akademik V. A. Romenets’ : tvorchist? i pratsi : zb. st. / uklad. P. A. M’yasoyid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyyiv : Lybid’, 2016. 269 s.

Aliyev SH., M’yasoyid P., Furman A. V. Vchynkova pryroda praktyky (filosofs’ko-psykholohichna interpretatsiya tvorchoho dialohu V. A. Romentsya iz M. M. Bakhtinym). Psykholohiya i suspil’stvo. 2012. № 3. S. 6–23.

Aliyev SH. G., Myasoyed P. A. O postupkovoy prirode praktiki (v pereklichke V. A. Romentsa s M. M. Bakhtinym). URL : https://filosofia.ru/o_postupkovoy_prirode_praktiki/ (data publikatsiyi 10.01.2013, data zvertannya 20.07.2020).

Allakhverdov V. M. Metodologicheskoye puteshestviye po okeanu bessoznatel’nogo k tainstvennomu ostrovu soznaniya. Sankt-Peterburg : Rech’, 2003. 368 s.

Allakhverdov V. M. Postanovka problem i formulirovka gipotez v psikhologicheskom issledovanii. Psikhologicheskiye issledovaniya. 2020. T. 13. № 70. C. 4. URL : http://psystudy.ru

Anan’yev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya. Anan’yev B. G. Izbannyye psikhologicheskiye trudy : v 2 t. Moskva : Pedagogika, 1980. T. 1. S. 16–123.

Asmolov A. G. Po tu storonu soznaniya : Metodologicheskiye problemy neklassicheskoy psikhologii. Moskva : Smysl, 2002. 480 s.

Asmolov A. G. Psikhologiya lichnosti : kul’turno-istoricheskoye ponimaniye razvitiya cheloveka / 3-ye izd., ispr. i dop. Moskva : Smysl ; Akademiya, 2007. 528 s.

Balin V. D. Vvedeniye v teoreticheskuyu psikhologiyu. Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2012. 201 s.

Ball H. Do vyznachennya zasad ratsihumanistychnoho pidkhodu v metodolohiyi psykholohichnoyi nauky. Psykholohiya i suspil’stvo. 2000. № 2. S. 74–90.

Ball H. O. Aktual’ni problemy psykholohichnoyi epistemolohiyi. Mova i kul’tura. 2003. T. 2. Vyp. 6. S. 5–12.

Ball G. A. Sistemnyye predstavleniya kak mediatory vzaimodeystviya yestestvennonauchnoy i gumanitarnoy traditsiy v chelovekovedenii. Razvitiye psikhologii v sisteme kompleksnogo chelovekoznaniya / otv. red. A. L. Zhuravlev, V. A. Kol’tsova. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2012. CH. 2. S. 27–29.

Ball H. Teoretychna psykholohiya yak tsaryna naukovosti i dukhovnosti (do vydannya ukrayins’koho perekladu knyhy Filipa Lersha “Struktura osoby”). Psykholohiya i suspil’stvo. 2015. № 3. S. 72–79.

Bakhtin M. M. K filosofii postupka. Bakhtin M. M. Sobr. soch. : v 7 t. Moskva : Russkiye slovari, 2003. T. 1. C. 7–68.

Bakhtin M. M. K metodologii gumanitarnykh nauk. Bakhtin M. M. Sobr. soch. : v 7 t. Moskva : Russkiye slovari, 1997. T. 5. C. 159–206.

Binsvanger L. Ekzistentsial’no-analiticheskaya shkola mysli. Ekzistentsial’naya psikhologiya / per. s angl. Moskva : Aprel’ Press & EKSMO-Press, 2001. C. 308–332.

Bratus’ B. S. Problema cheloveka v psikhologii. Voprosy psikhologii. 1997. № 5. S. 3–19.

Bratus’ B. S. Russkaya, sovetskaya, postsovetskaya psikhologiya : Konspektivnoye izlozheniye. Moskva : Moskovskiy psikhologo-sotsial’nyy institut : Flinta, 2000. 88 s.

Bruner Dzh. Torzhestvo raznoobraziya : Piazhe i Vygotskiy. Voprosy psikhologii. 2001. № 4. S. 3–13.

Brushlinskiy A. V. Deyatel’nostnyy podkhod i psikhologicheskaya nauka. Voprosy filosofii. 2001. № 2. S. 89–95.

Brushlinskiy A. V. Psikhologiya sub”yekta (stranitsy posledney knigi). Psikhologicheskiy zhurnal. 2003. T. 24. № 2. S. 7–14.

Budilova Ye. A. Trudy po istorii psikhologii. Moskva : Nauka, 2009. 504 s.

Vasilyuk F. Ye. Metodologicheskiy analiz v psikhologii. Moskva : MGPPGU, Smysl, 2003. 240 s.

Vil’sh I. Metodologicheskiye trebovaniya k nauchnym teoriyam gumanitarnoy sfery. Metodologiya i istoriya psikhologii. 2018. Vyp. 4. S. 101–110. Doi: 10.7868/S1819265318040106

Vygotskiy L. S. Istoricheskiy smysl psikhologicheskogo krizisa. Metodologicheskoye issledovaniye. Vygotskiy L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1982a. T. 1. C. 291–436.

Vygotskiy L. S. Problema soznaniya. Vygotskiy L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1982b. T. 1. C. 156–167.

Vygotskiy L. S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsiy. Vygotskiy L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1983. T. 3. C. 5–328.

Garai L., Kechke M. Yeshche odin krizis v psikhologii! Vozmozhnaya prichina shumnogo uspekha idey L.S. Vygotskogo. Voprosy filosofii. 1997. № 4. S. 86–97.

Garber I. Ye. Metapsikhologicheskiy podkhod k integratsii psikhologii. Teoriya i metodologiya psikhologii : Postneklassicheskaya perspektiva / otv. red. A. L. Zhuravlev, A. V. Yurevich. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2007. S. 484 –503.

Gusel’tseva M. S. Kul’turnaya psikhologiya : Metodologiya, istoriya, perspektivy. Moskva : Prometey, 2007. 290 s.

Gusel’tseva M. S. Ponyatiye progressa i modeli razvitiya psikhologicheskoy nauki. Progress psikhologii : kriterii i priznaki / pod red. A. L. Zhuravleva, T. D. Martsinkovskoy, A. V. Yurevicha. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2009. S. 13–31.

Gusel’tseva M. S. Antropologicheskaya optika v psikhologii i gumanitaristike. Voprosy psikhologii. 2012. № 5. S. 3–18.

Gusel’tseva M. S. Evolyutsiya psikhologicheskogo znaniya v smene tipov ratsional’nosti (istoriko-metodologicheskoye issledovaniye). Moskva : Akropol’, 2013. 367 s.

Gusel’tseva M. S. Psikhologiya povsednevnosti : metodologiya, istoriya, perspektivy. Psikhologicheskiye issledovaniya. 2017. T. 10. № 51. 12. http://psystudy.ru

Zhdan A. N. Kritika ponyatiya progressa. Progress psikhologii : kriterii i priznaki / pod red. A. L. Zhuravleva, T. D. Martsinkovskoy, A. V. Yurevicha. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2009. S. 144–150.

Il’yenkov E. V. Dialektika ideal’nogo. Il’yenkov E. V. Filosofiya i kul’tura. Moskva : Politizdat, 1991. S. 229–270.

Yolon P. Piznannya. Filosofs’kyy entsyklopedychnyy slovnyk / hol. red. V. I. Shynkaruk. Kyyiv : Abrys, 2002. S. 479–480.

Kleyn L. S. Istoriya antropologicheskikh ucheniy. Sankt-Peterburg : Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2014. 744 s.

Kononovych T., M’yasoyid P. Ekonomichna povedinka i protses pryynyattya rishennya : Single case study. Psykholohiya i suspil’stvo. 2019. № 2. S. 115–138.

Kononovich T. A., Myasoyed P. A. Teoriya perspektiv v protsessakh prinyatiya resheniya : analiz s pomoshch’yu Single Case Study. Psikhologicheskiye issledovaniya. 2020. T. 13. № 70. S. 2. URL : http://psystudy.ru

Kornilova T. V., Smirnov S. D. Metodologicheskiye osnovy psikhologii. Sankt-Peterburg : Piter, 2006. 320 s.

Kun T. Struktura nauchnykh revolyutsiy / per. s angl., 2-ye izd. Moskva : Progress, 1975. 288 s.

Leybin V. M. “Tolkovaniye snovideniy” kak psikhobiografiya Z. Freyda. Voprosy psikhologii. 2000. № 5. S. 99–111.

Lektorskiy V. A. Sub”yekt. Ob”yekt. Poznaniye. Moskva : Nauka, 1980. 358 s.

Lektors’kiy V. A. O klassicheskoy i neklassicheskoy epistemologii. Na puti k neklassicheskoy epistemologii / otv. red. V. A. Lektorskiy. Moskva : IFRAN, 2009. S. 7–24.

Leont’yev A. A. L. S. Vygotskiy. Moskva : Prosveshcheniye, 1990. 158 s.

Leont’yev A. N. Deyatel’nost’. Soznaniye. Lichnost’. Leont’yev A. N. Izbr. psikhol. proizv. : v 2 t. Moskva : Pedagogika, 1983. T. 2. C. 94–231.

Leont’yev A. N. K psikhologii obraza. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psikhologiya. 1986. № 3.S. 72–76.

Leont’yev A. N. O knige S. L. Rubinshteyna “Osnovy obshchey psikhologii”. Materialy k diskussii. Leont’yev A. N. Filosofiya i psikhologiya. Iz nauchnogo naslediya / pod red. A. A. Leont’yeva, D. A. Leont’yeva. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 1994. S. 226–228.

Leont’yev A. N. Ucheniye o srede v pedologicheskikh rabotakh L. S. Vygotskogo (kriticheskoye issledovaniye). Voprosy psikhologii. 1998. № 1. S. 108–124.

Leont’yev D. A. Chto dayet psikhologii ponyatiye sub”yekta : sub”yektnost’ kak izmereniye lich- nosti. Epistemologiya i filosofiya nauki. 2010. T. XXV. № 3. S. 136–153.

Loginova N. A. Problema cheloveka v sovremennoy rossiyskoy psikhologii. Institut psikhologii Rossiyskoy akademii nauk. Chelovek i mir. 2017. T. 1. № 1. S. 81–110.

Lomov B. F. Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy psikhologii. Moskva : Nauka, 1984. 444 s.

Mazilov V. A. Metodologiya psikhologicheskoy nauki : Istoriya i sovremennost’. Yaroslavl’ : RIO YAGU, 2017. 419 s.

Mamardashvili M. K. Klassicheskiy i neklassicheskiy idealy ratsional’nosti / 2-ye izd., ispr. Moskva : Labirint, 1994. 90 c.

Maslou A. Psikhologiya bytiya / per. s angl. Moskva : Refl-buk; Kiyev : Vakler, 1997. 304 s.

Medintsev V. A. Metodologicheskiye sostavlyayushchiye integratsii psikhologicheskogo znaniya. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. 2020. № 1 (112). S. 115–131. DOI : 10.20323/1813-145KH-2020-1-112-115-130

Mкy R. Otkrytiye bytiya. Ocherki ekzistentsial’noy psikhologii. Moskva : Institut obshchegumanitarnykh issledovaniy, 2004. 192 s.

M’yasoyid P. A. Zahal’na psykholohiya : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola, 1998 (5-e vyd. – 2006 r.). 487 s.

Myasoyed P. A. Antropologicheskiy printsip i problemy psikhologii razvitiya. Voprosy psikhologii. 2000. № 5. S. 122–125.

M’yasoyid P. Psykhohenetychna problema i monistychnyy pryntsyp u psykholohiyi rozvytku. Psykholohiya i suspil’stvo. 2003. № 3. S. 17–77.

Myasoyed P. A. Teorii v psikhologii razvitiya. Voprosy psikhologii. 2004. № 5. S. 141–144.

M’yasoyid P. Nauka i praktyka u roboti psykholoha. Psykholohiya i suspil’stvo. 2004. № 3. S. 5–74.

M’yasoyid P. “Paralelohram” Oleksiya Leont’yeva ta osnovna problema psykholohiyi. Psykholohiya i suspil’stvo. 2006. № 1. S. 53–95.

M’yasoyid P. Serhiy Rubinshteyn : zhyttya vyskhidnoyu. Psykholohiya i sucpil’stvo. 2009a. № 2. S. 7–36.

M’yasoyid P. Metateoretychnyy analiz u psykholohiyi. Psykholohiya i suspil’stvo. 2009b. № 4. S. 54–82.

M’yasoyid P. A. Kurs zahal’noyi psykholohiyi : pidruch. / u 2 t. Kyyiv : Alerta, 2011a. T. 1. 496 s.

M’yasoyid P. A. Pidruchnyk iz psykholohiyi i psykholohichne piznannya. Pedahohika i psykholohiya. 2011b. № 2. S. 135–143.

M’yasoyid P. A. Volodymyr Romenets’ : vid psykholohiyi tvorchosti do tvorchosti u psykholohiyi. Psykholohiya vchynku : Shlyakhamy tvorchosti V. A. Romentsya : zb. st. / uporyad. P. A. M’yasoyid ; vidp. red. A. V. Furman. Kyyiv : Lybid’, 2012. S. 139–174.

M’yasoyid P. A. Kurs zahal’noyi psykholohiyi : pidruch. / u 2 t. Kyyiv : Alerta, 2013. T. 2. 758 s.

Myasoyed P. A. Tvorcheskoye naslediye V. A. Romentsa v istoriko-psikhologicheskom znanii. Psikhologicheskiy zhurnal. 2013a. № 3. T. 34. S. 51–59.

Myasoyed P. A. Tvorchestvo V. A. Romentsa i rossiyskaya psikhologicheskaya mysl’. Voprosy psikhologii. 2013b. № 1. S. 106–115.

Myasoyed P. A. Kategoriya praktiki i metodologiya psikhologii. Voprosy psikhologii. 2015a. № 3. S. 106–115.

Myasoyed P. A. Plyuralizm i monizm v metodologii psikhologii. Metodologiya sovremennoy psikhologii. 2015b. Vyp. 5. S. 146–159.

M’yasoyid P. Psykholohichne piznannya yak predmet istorychnoho metateoretychnoho analizu. Cystema suchasnykh metodolohiy : khrestomatiya v chotyr’okh tomakh / uporyad., vidp. red., perekl. A. V. Furman. Ternopil’ : TNEU, 2015. T. 3. S. 189–208.

M’yasoyid P. A. Psykholohichne piznannya : istoriya, lohika, psykholohiya. Kyyiv : Lybid’, 2016a. 560 s.

M’yasoyid P. Tvorchist’ V. A. Romentsya i problema lyudyny v psykholohiyi. Akademik V. A. Romenets’ : tvorchist’ i pratsi : zb. st. / uklad. P. A. M’yasoyid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyyiv : Lybid’, 2016b. S. 126–145.

Myasoed P. A. Romenets Vladymyr Andreevych : dannye byohrafyy. Ystoryya rossyyskoy psykholohyy v lytsakh : Daydzhest. 2016, № 5. S. 51–75.

M’yasoyid P. Psykholohiya ta epistemolohiya (pam?yati H. O. Balla). Psykholohiya i suspil’stvo. 2017. № 2. S. 56–73.

M’yasoyid P. A. Sub’yektnyy pidkhid u psykholohiyi i lyudyna yak predmet piznannya (pam’yati V. A. Romentsya). Filosofs’ki problemy humanitarnykh nauk. 2018. № 2. S. 41–44.

Myasoyed P. A. Sovetskaya i postsovetskaya psikhologiya : problema preyemstvennosti. Voprosy

psikhologii. 2018a. № 4. S. 128–139.

Myasoyed P. A. Protivostoyaniye dvukh shkol marksistskoy psikhologii i problema prirody psikhicheskogo. Konferentsium ASOU. Moskva : ASOU, 2018b. S. 475–490.

Myasoyed P. A. Chelovek v teorii poznaniya i psikhologicheskoye poznaniye cheloveka (k voprosu o sootnoshenii epistemologii i psikhologii). Metodologiya i istoriya psikhologii. 2018v. Vyp. 3. S. 105–126. DOI :10.7868/S181926531803007X

M’yasoyid P. Pryntsyp istoryzmu i myslennya u psykholohiyi. Psykholohiya i suspil’stvo. 2019. № 3-4. S. 38–72. DOI : https://doi.org/10.35774/pis2019.03.038

Myasoyed P. A. K soderzhatel’nomu opredeleniyu ponyatiya “integratsiya psikhologii”. Integratsiya v psikhologii : teoriya, metodologiya, praktika : materialy III Natsional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem / pod red. V. A. Mazilova. Yaroslavl’ : RIO YAGPU, 2020. S. 70– 75.

M’yasoyid P. A., Shatyrko L. O. Naukova biohrafiya V. A. Romentsya. Akademik V. A. Romenets’ : tvorchist’ i pratsi : zb. st. / uklad. P. A. M’yasoyid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyyiv : Lybid’, 2016. S. 17–34.

Naumenko L. K. Chelovek v kreativnoy vselennoy (“antropnyy printsip”). Al’ternativy. 2011. № 3. URL : http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/alternativy-3-2011/11457-chelovek-v-kreativnoj-vselennoj-antropnyj-princip.html (data zvertannya 22.06.2020 r.)

Ollport G. V. Gorech’ i sladost’ plodov eklektizma. Ollport G. V. Lichnost’ v psikhologii : per. s angl. Moskva : KSP+ ; SPb. : Yuventa, 1998. S. 15–44.

Ollport G. V. Obshcheye i unikal’noye v psikhologii. Ollport G. V. Lichnost’ v psikhologii : per. s angl. Moskva : KSP+ ; SPb. : Yuventa, 1998. S. 72–87.

Olport G. Kakiye yedinitsy nam ispol’zovat’? Olport G. Stanovleniye lichnosti. Izbrannyye trudy : per. s angl. Moskva : Smysl, 2002. S. 46–61.

Patyayeva Ye. YU. Klassicheskoye, neklassicheskoye i postneklassicheskoye znaniye v sovremennoy psikhologii. Psikhologicheskoye znaniye : Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya / pod red. A. L. Zhuravleva, A. V. Yurevicha. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2018. S.

–193.

Pervin L., Dzhon O. Psikhologiya lichnosti : teoriya i issledovaniya / per. s angl. Moskva : Aspekt-Press, 2001. 607 s.

Petrovskiy A. V., Yaroshevskiy M. G. Istoriya i teoriya psikhologii : v 2 t. Rostov n/Donu : “Feniks”, 1996. T. 1. 416 s.

Petrovskiy A. V., Yaroshevskiy M. G. Teoreticheskaya psikhologiya : ucheb. posob. Moskva : Akademiya, 2003. 496 s.

Petrovskiy A., Petrovskiy V. Kategorial’nyy stroy psikhologii segodnya. Razvitiye lichnosti. 2014. № 2. S. 92–124.

Petrovskiy V. A. Ocherk teorii svobodnoy prichinnosti. Psikhologiya s chelovecheskim litsom: gumanisticheskaya perspektiva v postsovetskoy psikhologii / pod red. D. A. Leont’yeva, V. G. Shchur. Moskva : Smysl, 1997. S. 124–144.

Piazhe ZH. Kharakter ob”yasneniya v psikhologii i psikhofiziologicheskiy parallelizm. Eksperimental’naya psikhologiya / per. s fr., red.-sost. P. Fress, ZH. Piazhe. Moskva : Progress, 1966. Vyp. I-II. S. 157–194.

Piazhe ZH. Psikhologiya intellekta. Piazhe ZH. Izbrannyye psikhologicheskiye trudy / per. s fr. Moskva : Prosveshcheniye, 1969. S. 55–231.

Piazhe ZH. Geneticheskaya epistemologiya. Voprosy filosofii. 1994. № 5. S. 54–63.

Piskun V. M. Metapsikhologнya ta н’н’ paralogнzmi. Osnovi psikhologii’ : pнdruch. / za zag. red. O. V. Kirichuka, V. A. Romentsya. Kiн’v : Libнd’, 1995. S. 132–158.

Popper K. Logika i rost nauchnogo poznaniya. Izbr. rab. / per. s angl. Moskva : Progress, 1983. 605 s.

Prigozhin I. Filosofiya nestabil’nosti. Voprosy filosofii. 1991. № 6. S. 46–57.

Puzyrey A. A. : vystupleniye za Kruglym stolom “Psikhologiya i novyye idealy nauchnosti”. Voprosy filosofii. 1993. № 5. S. 26–40.

Pyatigorskiy A. Filosofiya i psikhologiya : lektsiya. URL : https://ametalnikova.ru/filosofija-i-psihologija-aleksandra-pjatigorskogo (data publнkatsнн’ 2006 r., data zvertannya 24.04.2020).

Roys Dzh. R. Epistemologiya psikhologicheskaya. Korsini R., Auerbakh A. Psikhologicheskaya entsiklopediya. Sankt-Peterburg : Piter, 2006. S. 1788.

Romenets? V. A. Vchynok i problema determinizmu u vitchyznyaniy psykholohiyi. Z istoriyi fi-losofs’koyi dumky na Ukrayini. Kyyiv : Naukova dumka, 1965. S. 104–118.

Romenets’ V. A. Psykholohiya tvorchosti : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola, 1971. 247 s.

Romenets’ V. A. Analiz tvorchoho protsesu. Filosofs’ka dumka. 1972. № 1. S. 52–62.

Romenets’ V. A. Istoriya psykholohiyi : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola. Holovne vydavnytstvo, 1978. 439 s.

Romenets’ V. A. Istoriya psykholohiyi Starodavn’oho svitu i serednikh vikiv : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola. Holovne vydavnytstvo, 1983. 416 s.

Romenets’ V. A. Istoriya psykholohiyi epokhy Vidrodzhennya : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola. Holovne vydavnytstvo, 1988. 408 s.

Romenets’ V. A. Zhizn’ i smert’ v nauchnom i religioznom istolkovanii. Kiyev : Zdorov’ya, 1989. 192 s.

Romenets’ V. A. Istoriya psykholohiyi XVII stolittya : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola, 1990. 568 s.

Romenets’ V. A. Istoriya psykholohiyi epokhy Prosvitnytstva : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola, 1993. 568 s.

Romenets’ V. A. Postannya kanonichnoyi psykholohiyi : pislyamova. Osnovy psykholohiyi : pidruch. / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsya. Kyyiv : Lybid’, 1995a. S. 605–621.

Romenets’ V. A. Istoriya psykholohiyi XIX – pochatku XX stolittya : navch. posib. Kyyiv : Vyshcha shkola, 1995b. 614 c.

Romenets’ V. A., Manokha I. P. Istoriya psykholohiyi XX stolittya : navch. posib. Kyyiv : Lybid’, 1998. 989 s.

Rubinshteyn, S. L. Problema sposobnostey i voprosy psikhologicheskoy teorii. Rubinshteyn S. L. Problemy obshchey psikhologii. Moskva : Pedagogika, 1973. S. 220–235.

Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii : v 2 t. Moskva : Pedagogika, 1989. T. 1. 320 s. T. 2 328 s.

Rubinshteyn S. L. Bytiye i soznaniye. Rubinshteyn S. L. Bytiye i soznaniye. Chelovek i mir. Sankt-Peterburg : Piter, 2003a. S. 43–280.

Rubinshteyn S. L. Chelovek i mir. Rubinshteyn S. L. Bytiye i soznaniye. Chelovek i mir. Sankt-Peterburg : Piter, 2003b. S. 281–426.

Slobodchikov V. I. O lichnostnom, vne- i okololichnostnom sposobakh bytiya cheloveka. Lestvitsa polnoty obrazovaniya chelovek. Opyt nauchnoy diskussii / red. i sost. A. A. Ostapenko. Moskva : NII shkol’nykh tekhnologiy, 2019. S. 160–173.

Slobodchikov V. I., Isayev Ye. I. Osnovy psikhologicheskoy antropologii. Psikhologiya razvitiya cheloveka. Razvitiye sub”yektivnoy real’nosti v ontogeneze. Moskva : Shkol’naya pressa, 2000. 416 s.

Sokolova Ye. Ye. K probleme metodologii postroyeniya obshchepsikhologicheskoy teorii v shkole A. N. Leont’yeva. Metodologiya i istoriya psikhologii. 2007. T. 2. Vyp. 4. S. 163–178.

Sokolova Ye. Ye. Problema postupka v trudakh V. A. Romentsya i A. N. Leont’yeva : sravnitel’nyy analiz. Psykholohiya vchynku : Shlyakhamy tvorchosti V. A. Romentsya / uporyad. P. A.

M’yasoyid ; vidp. red. A. V. Furman. Kyyiv. : Lybid’, 2012. S. 68–84.

Stranitsy istorii : o tom, kak byl uvolen S. L. Rubinshteyn (iz arkhiva MGU). Voprosy psikhologii. 1989. № 4. S. 73–101. № 5. S. 56–63.

Stepin V. S. Teoreticheskoye znaniye : Struktura, istoriya, evolyutsiya. Moskva : Progress – Traditsiya, 2000. 744 s.

Stepin V. S. Vazhno, chtoby rabota ne prekrashchalas’ : besedy. Voprosy filosofii. 2004. № 9. S. 16–71.

Tatenko V. O. Sub’yektno-vchynkova paradyhma v suchasniy psykholohiyi. Lyudyna. Sub’yekt. Vchynok : filosofs’ko-psykholohichni studiyi / za zah. red. V. O. Tatenka. Kyyiv : Lybid’, 2006. S. 316–358.

Tatenko V. A. Problemy sub”yekta v sovremennoy psikhologii (ukrainskaya shkola). Filo-sofsko-psikhologicheskoye naslediye S. L. Rubinshteyna / otv. red. K. A. Abul’khanova. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2011. C. 371–387.

Tatenko V. O., Romenets’ V. A. Vchynok yak pryntsyp pobudovy teoriyi ta istoriyi psykholohiyi. Osnovy psykholohiyi : pidruch. / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsya. Kyyiv : Lybid’, 1995 (6-e vyd. – 2006 r.). C. 161–193.

Tytarenko T. M. Psykholohiya osobystosti V. A. Romentsya u postmodernists’komu zvuchanni. “Ars vetus – Ars nova” : V. A. Romenets’ / vidp. red. I. P. Manokha. Kyyiv : Hnozys, 2001. C. 25–43.

Tytarenko T. M. Zhyttyevyy svit osobystosti : U mezhakh i za mezhamy budennosti. Kyyiv : Lybid’, 2003. 376 s.

Tytarenko T. M. Sotsial’no-psykholohichni praktyky konstruyuvannya zhyttyevoho shlyakhu osobystosti. Psykholohiya zhyttyetvorennya osobystosti v suchasnomu sviti / za red. T. M.

Tytarenko. Kyyiv : Milenium, 2016. S. 13–55.

Tkachenko O. M. Pryntsypy i katehoriyi psykholohiyi. Kyyiv : Vyshcha shkola, 1979. 198 s.

Tkachenko O. M. Razvitiye kategorial’nogo stroya psikhologicheskoy nauki (printsipy i metodologicheskiye predposylki postroyeniya sovremennoy sistemy psikhologicheskikh znaniy) : avtoref. dis… dokt. psikhol. n. Kiyev-Moskva, 1982. 43 s.

Tul’chinskiy G. L. Filosofiya postupka : samoopredeleniye lichnosti v sovremennom obshchestve. Sankt-Peterburg : Aleteyya, 2020. 826 s.

Ushakov D. V. Teoreticheskaya psikhologiya i printsip universal’nogo evolyutsionizma. Vestnik SPbGU. Ser. 16. Psikhologiya. Pedagogika. 2016. Vyp. 1. S. 25–34.

Feyyerabend P. Protiv metoda. Ocherk anarkhistskoy teorii poznaniya / per. s angl. Moskva : AST; Khranitel’, 2007. 413 s.

Freydzher R., Feydimen D. Lichnost’. Teorii, eksperimenty, uprazhneniya / per. s angl., 6-ye mezhdunar. izd. Sankt Peterburg : Praym-Yevroznak, 2006. 704 s.

Fuko M. Arkheologiya znaniya /per. s fr. Sankt-Peterburg : ITS “Gumanitarnaya akademiya”, Universitetskaya kniga, 2004. 416 s.

Furman A. V. Metodolohiya yak sfera nauky, myslediyal’nosti, metodolohuvannya. Metodolohiya i psykholohiya humanitarnoho piznannya. Do 25-richchya naukovoyi shkoly profesora A. V. Furmana / kolektyvna monohrafiya. Ternopil’ : TNEU, 2019a. S. 6–235.

Furman A. V. Metodolohichne obgruntuvannya predmetnoho polya teoretychnoyi psykholohiyi. Psykholohiya i suspil’stvo. 2019b. № 3-4. S. 5–37. DOI : https://doi.org/10.35774/pis2019.03.005

Furman A. V. Metateoretychna rekonstruktsiya predmetnoho polya kanonichnoyi psykholohiyi. Psykholohiya osobystosti. 2019v. № 1. S. 5–20.

Khoroshilov D. A. Arkheologiya povsednevnosti i sotsial’noye poznane. Psikhologicheskiye issledovaniya. 2017. T. 10. № 54. S. 6. URL : http://psystudy.ru

Khyell L., Zigler D. Teorii lichnosti. Osnovnyye polozheniya, issledovaniya i primeneniya / per. s angl. Sankt Peterburg : Piter, 1997. 608 s.

Shrahina L. I. Problemy sotsial’no-psykholohichnykh nauk v konteksti teoriyi rozvytku shtuchnykh system. Naukovyy visnyk Khersons?koho derzhavnoho universytetu. 2018. T. 1, vyp. 1. S.227–233.

Yurevich A. V. Psikhologiya i metodologiya. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2005. 312 c.

Yurevich A. V. Vmesto vvedeniya : Sostav struktura i psikhologicheskogo znaniya. Psikhologicheskoye znaniye: Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya / pod red. A. L. Zhuravleva, A. V. Yurevicha. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2018. S. 9–34.

Yanchuk V. A. Kul’turno-dialogicheskaya metaperspektiva integratsii psikhologii v usloviyakh neopredelennosti i konstruktivistskogo mnogoobraziya. Metodologiya i istoriya psikhologii. 2018a. Vyp. 1. S. 124–154.

Yanchuk V. A. Sotsiokul’turno-interdeterministskaya dialogicheskaya perspektiva pozitsionirovaniya v psikhologicheskom mnogoobrazii. Psikhologicheskoye znaniye : Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya / pod red. A. L. Zhuravleva, A. V. Yurevicha. Moskva : Institut psikhologii RAN, 2018b. S. 385–406.

Yaroshevskiy M. G. Istoriya psikhologii / 3-ye izd., pererab. Moskva : Mysl’, 1985. 575 s.

Yaroshevskiy M. S. L. S. Vygotskiy : v poiskakh novoy psikhologii. Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo mezhdunarodnogo fonda istorii nauki, 1993. 301 s.

Yaroshevskiy M. G. Istoricheskaya psikhologiya nauki. Sankt-Peterburg : Mezhdunarodnyy fond istorii nauki, 1995. 352 s.

Boring E. G. A history of experimental psychology / 2d ed. New York : Appleton-Century-Crofts, 1950. 775 p.

Buss D. M. Evolutionary psychology : A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry. 1995. V. 6. Іs. 1. P. 1–30. Doi : 10.1207/s15327965pli0601_1

Duntley J. D., Buss D. M. Evolutionary psychology is a metatheory for psychology. Psychological Inquiry. 2008. V. 19. Is. 1. Pp. 30–34. DOI : 10.1080/10478400701774105

Edwards M. Organizational transformation for sustainability : An integral metatheory. New York : Routledge, 2010. 275 p.

Hao-Sheng Y., Stam H. J. What is a good theory? A perspective from theoretical psychology. Acta Psychologica Sinica. 2013. V. 44, N. 1. Pp. 133–137. DOI : 10.3724/SP.J.1041.2012.00133

Healy P. Toward an integrative, pluralistic psychology : On the hermeneutico-dialogical conditions of the possibility for overcoming fragmentation. New Ideas in Psychology, 2012. V. 30. N. 3. Pp. 271–280. DOI : 10.1016/j.newideapsych.2011.12.005

Henriques G. The tree of knowledge system and the theoretical unification of psychology. Review of general psychology. 2003. June 1. Pp. 150–182. https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.2.150

Hughes B. M. Psychology in crisis. Red Globe Press. 2018. 200 p.

Kononovych Т., Myasoid Р. Prospect theory and individual style of economic decicion-making. Problems of Psychology in the 21st Century. 2020. V. 14. N. 1. Pp. 54–63. DOI : 10.33225/ppc/20.14.54

Lincoln Y. S., Lynham S. A. Criteria for assessing theory in human resource development from an interpretive perspective. Human Resource Development International. 2011. V. 14, Is.1. Pp. 3–22. DOI : 10.1080/13678868.2011.542895

Mammen J. The permanent crisis in psychology. Mammen J. A new logical foundation for psychology. Springer, 2017. Pp. 13–27. DOI : 10.1007/978-3-319-67783-5_3

Maslow A. The psychology of science : A reconnaissance. NewYork : Harper & Row, 1966. 168 p.

Petrovsky A. V., Petrovsky V. A. The categorical system of psychology. An experience of constructing a theory of theories in psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2018. V. 15. N. 4. Pp. 626–644. DOI : 10.17323/1813-8918-2018-4-626-644

Surmava A. Spinoza in the science of object-oriented activity. Mind, Culture, and Activity. 2018. 25:4. Pp. 365-377. DOI : 10.1080/10749039.2018.1533981

Teo T. Theoretical psychology : A critical-philosophical outline of core issues. Handbook of critical psychology / ed. I. Parker. New York : Routledge, 2015. Pp. 117–126.

Teo T. From psychological science to the psychological humanities : Building a general theory of subjectivity. Review of General Psychology. 2017. V. 21. N. 4. P. 281–291. DOI : 10.1037/gpr0000132

Teo T. Outline of theoretical psychology : Critical investigations. London : Palgrave Macmillan, 2018. 316 р.

Thomae H. The nomothetic-idiographic issue : Some roots and recent trends. International Journal of Group Tensions. 1999. № 28. Pp. 187–215. https://doi.org/10.1023/A:1021891506378

Thomas R. M. Comparing theories of child development / 6nd ed. Belmont, CA : Wadsworth, 2005. 558 p.

Watanabe T. Metascientific foundations for pluralism in psychology. New Ideas in Psychology. 2010. V. 2. N. 28. Pp. 253–262. DOI : 10.1016/j.newideapsych.2009.09.019

Welwood J. Self-knowledge as the basis for an integrative psychology. The Journal of Transpersonal Psychology. 1979. V. 11. N. 1. Pp. 23–40.

Issue

Section

Статті

How to Cite

Myasoid, Petro. “Theory in the Historical Progress of Psychological Cognition”. Psyhology & Society, no. 1, July 2021, pp. 36-65, https://doi.org/10.35774/pis2021.01.036.